OSOBNOSTI

„Stavební obor se svým obrovským vlivem na ekonomickou situaci naší společnosti nutně potřebuje další a další pozitivní příklady a vzory. Stavba čtvrtstoletí má předpoklady tuto potřebu bezezbytku naplnit.“

Jaroslav Kubera

předseda Senátu Parlamentu ČR

„Za 25 let jsme v naší obci opravili téměř všechny obecní budovy, včetně obnovy zámku a vybudovali průmyslovou zónu, která poskytla práci více než 500 zaměstnanců.“

Herbert Pavera

Senátor Parlamentu ČR a starosta obce Bolatice

„Když jsme my v roce 1991 začínali v Praze stavět, byl nejváženější osobou architekt. Dnes už ale lidé téměř žádné budovy neznají, kdo byl investor, která firma objekt stavěla, a už vůbec ne, kdo o jeho osudu rozhodoval. Projekt Stavba čtvrtstoletí je v tomto ohledu velkým přínosem a nápravou této disproporce.“

Danuše Siering

česká developerka, vydavatelka a publicistka, iniciátorka projektu Go Florenc

„Dorostla u nás nová generace autorů, jejichž architektura vychází z propojení s globálním světem. Architektura je vždy odrazem doby a místa, proto je důležité si obojí připomínat a znát souvislosti.“

Karel Smejkal

Místopředseda Obce architektů a spoluzakladatel INSPIRELI AWARDS, celosvětové studentské soutěže. Vrátil Česko na mapu světa, do Mezinárodní unie architektů.

„Systematická dokumentace všeho co v našem novodobém stavitelství vzniklo je velice žádoucím a záslužným počinem, který výrazně pomůže uchovat historickou paměť oboru.“

Jan Kroupa

Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic v letech 2014 - 2019