PARTNEŘI PROJEKTU

Senát Parlamentu České republiky

Asociace krajů České republiky

Czech Tourism

Hlavní město Praha

ODBORNÍ PARTNEŘI

Akademie věd ČR

Významné vědecké centrum pracující na řadě výzkumných úkolů z oboru stavitelství aplikovaných ve světě i u nás

Fakulta architektury ČVUT v Praze

Nositelka špičkového technického vzdělání, výzkumu a inovací je výrazným zdrojem stavebních odborníků

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR

Profesní organizace sdružující nejvýznamnější stavební dodavatele ČR, jejímž úkolem je koncipovat a prosazovat zájmy stavebního oboru

Sdružení pro výstavbu silnic

Garant kategorie Dopravní stavby sdružující nejvýznamnější experty jednoho z největších odvětví stavitelství

Česká silniční společnost

Společnost expertů a firem na výstavbu a materiály liniových staveb a garant kategorie Dopravní stavby

Český svaz stavebních inženýrů

Tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů a vysokoškolsky vzdělaných odborníků činných ve výstavbě

Ředitelství silnic a dálnic

Největší investor silničních a dálničních staveb budovaných do majetku státu

Obec architektů

Garant kategorií Architektura, Rekonstrukce, významným partnerem projektu Stavba čtvrtstoletí a vypisovatelem nejvýznamnější české architektonické soutěže Grand Prix Obce architektů.

Development News

Ve spolupráci s námi přináší pohledy na retrospektivu developerské i další výstavby za posledních 25 let a je odborným garantem kategorií Administrativní budovy.

PGA of Czech Republic

Je důležitým partnerem mnoha českých golfových resortů a hřišť jako jednoho z nejrychleji rostoucích odvětví krajinářské architektury u nás.

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

Česká televize

Zpravodajsky plošně i v krajích, redakčně v pravidelných pořadech, seriál o nejzajímavějších stavbách.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Deník

Celostátní regionální noviny s nejsilnějším zásahem do vašich domovů. Provází Vás aktualitami projektu Stavba čtvrtstoletí a přináší stavby z vašeho bezprostředního okolí i tipy na výlety.

ČD pro vás

Klientský magazín Českých drah dostupný zdarma zákazníkům ČD. Dosahuje pravidelné čtenosti 1 000 000 čtenářů měsíčně. Každý měsíc Vám přináší poutavé vyprávění nejzajímavějších staveb a rekonstrukcí uplynulého čtvrtstoletí.

Noviny a Novinky z Prahy a Berlína

Ve speciální rubrice Obzory stavitelství informuje o stavbách čtvrtstoletí u nás a v dalších 14 zemích Evropy.

Kudyznudy.cz

Ve spolupráci s projektem Stavba čtvrtstoletí objevuje a informuje o nových zajímavých stavbách, které stojí o pozornost cestovatelů

Development News

Nejlepší časopis pro developery, investory, města, stavební firmy a architekty na českém trhu.

Architekt+

Nejstarší a nejvýznamnější český oborový magazín prezentující špičkové realizace architektů

Stavitel

Nejvýznamnější partner pro odborníky ve stavebnictví, který Vám přináší články o nejlepších stavbách uplynulého čtvrtstoletí a výsledky odborné ankety.

Silnice mosty

Zpravodaj pro potřeby Sdružení pro výstavbu silnic a dalších odborníků ze silničního hospodářství. Na svých stránkách přináší výsledky a aktuality z projektu Stavba čtvrtstoletí.

Konstrukce

Ďábel prý tkví v detailu… A právě o stavebních detailech, konstrukčních prvcích, tradičních i inovativních materiálech, progresivních technologiích… O tom všem seznamuje odbornou veřejnost již 20 let časopis KONSTRUKCE a jeho elektronická verze.

Silniční obzor

Měsíčník pro otázky výstavby a údržby silnic, dálnic, místních komunikací, letišť, mostů, tunelů a silničního a městského dopravního inženýrství.