Stavba se načítá

AFI Karlín, Praha

Novostavba

Datum zahájení: 10. 1. 2016

Datum dokončení: 10. 12. 2017

Kategorie: Veřejné prostranství, Administrativní budova, Architektura, Urbanistický celek

Přihlašovatel

AFI Karlín, s.r.o.

Autor

CMC Architects, a.s.

Projektant

CMC Architects, a.s., Deltaplan, s.r.o.

Dodavatel

IMOS Brno, a.s.

Popis stavby

Projekt vznikl pod vedením hlavního architekta a zakladatele CMC Architects Davida Chisholma. Vzhled dvou pětipodlažních budov s ustupujícím šestým podlažím připomíná křídla motýla v letu a na první pohled zaujme zelenou fasádou, která tvoří nejrozsáhlejší systém vertikálních zahrad ve střední Evropě. Kancelářská budova s certifikací BREEAM Excellent disponuje 23.000m2 pronajímatelných ploch. Uvnitř budovy nechybí úschovna kol s kompletním zázemím pro cyklisty. V podzemí se nacházejí parkoviště pro více než 300 automobilů a nabíjecí stanice pro elektromobily. Součástí projektu je také městský park s původní barokní kapličkou z roku 1753 a dále vodními prvky s různými typy přístřešků pro ptáky, čmeláky a netopýry.

Příběh stavby

Budova AFI Karlín byla navržena jako inteligentní budova s jasným ekologickým cílem získat nejen vysoké hodnocení nízké energetické náročnosti, ale též poskytnou vizuální a fyzický komfort svým uživatelům a návštěvníkům. Byla navržena s cílem vytvořit místo s příjemným pracovním prostředím a s lidským měřítkem.

Pro budovu AFI Karlín vytvořil umělecký ředitel české společnosti Maxim Velčovský portréty osobností životně spjatých s Karlínem. Velčovský využil k portrétování skleněné bubliny, ze kterých už v minulosti navrhl pro LASVIT sochy a instalace. V Karlíně však tyto komponenty využil zcela novým způsobem.

Podobně jako díla impresionistických malířů jsou portréty ve výsledku rozeznatelné až z větší vzdálenosti. "Při pohledu z blízka působí jako abstraktní dílo, ale poodstoupíte-li o pár metrů dál, začnete rozeznávat portréty jednotlivých osobností."

"Skleněné malby" zachycují tváře rakouské císařovny Karolíny Augusty Bavorské, vynálezce Františka Křižíka, legendy českého průmyslu Emila Kolbena a herečky Olgy Scheinpflugové. Na počest císařovny totiž dostala čtvrť v roce 1817 své jméno; Kolbenův slavný strojírenský komplex stál v místech, kde je nyní Palác Karlín či Forum Karlín; po "českém Edisonovi" pojmenovali v místech bývalého závodu stanici metra Křižíkova a Olga Scheinpflugová se v pražské čtvrti inspirovala k napsání Karlínské balady. Portréty jsou výsledkem kombinace matematických výpočtů, ruční práce a pečlivé instalace podle předlohy. Počítačem vytvořený grafický plán je totiž nutné ručně doladit, aby mysl dokázala bodový obrazec vnímat jako tvář.

Poloha stavby

Adresa

Pernerova 691/42