OSOBNOSTI

„Máme štěstí, že většina novodobých realizací v Olomouci má dobrou úroveň. Vše dotváří vlídný obraz příjemného města. Na výrazné a nadčasové realizace soukromých investorů zatím čekáme.“

Miroslav Žbánek

primátor města Olomouc

„Za pětadvacet let se Olomoucký kraj změnil k nepoznání. To dobré ale zůstalo - cit pro kulturu a láska k místu, kde lidé žijí. Projekt Stavba čtvrtstoletí dokazuje, že se tyto emoce dají vtělit i do architektury. A v našem regionu se to povedlo na mnoha místech.“

Ladislav Okleštěk

hejtman Olomouckého kraje

„Krásným příkladem moderní architektury je v Přerově např. Tyršův most, který patří k novodobým dominantám města. Moderní vzhled po jeho rekonstrukci si získal srdce Přerovanů i uznání odborné veřejnosti. Jako hrdý Přerovan považuji Tyršův most za symbol, kterým město Přerov vkročilo do nového milénia, což značí i monumentální socha zubra s kruhem v nozdrách, která má původ v heraldice městského erbu.“

Petr Vrána

náměstek hejtmana Olomouckého kraje

„Dostavba Pedagogické fakulty UP přináší dvojí sdělení: Jednak ilustruje přístupy k výuce v 21. století a zároveň odráží odhodlání univerzity klást důraz na zajímavou a k životnímu prostředí šetrnější architekturu.“

Jaroslav Miller

rektor Univerzity Palackého v Olomouci

„My, novináři, velmi často bohužel píšeme a dáváme značný prostor věcem pomíjivým, celebritám či samozvaným elitám (s ohledem na vzkazy do budoucna) zcela nepodstatným. Věřím, že se organizátorům projektu Stavba čtvrtstoletí podaří širší veřejnosti přiblížit stavební díla krásná, přitom i funkční a prospěšná lidem.“

Stanislav Cieslar

šéfredaktor stavebního časopisu KONSTRUKCE

„Snažíme se společně, aby architektura byla opět královnou umění. Aby byla nadčasová, sledovala funkci a byla pravdivá. Krása je v pravdě. Krása ovlivňuje kvalitu života.“

Radan Hubička

architekt

„Stavba čtvrtstoletí je užitečný projekt. Těší mě, že se v něm objevuje hned několik špičkových objektů z našich ostravských Dolních Vítkovic. Spojení se skvělými českými architekty nám umožnilo vybudovat unikátní postindustriální prostor, kde se mohou vzdělávat i bavit generace našich následovníků.“

Jan Světlík

autor vize proměny Dolních Vítkovic, generální ředitel Cylinders Holding, a.s.

„Nádražní budovy jsou pro cestující mířící na vlak vždy jejich prvním kontaktem s železnicí. A stejně jako v jiných případech hraje při tomto setkání důležitou roli první dojem. Jsme si toho dobře vědomi a vedle rekonstrukcí tratí a stanic se zaměřujeme také na zlepšování stavu výpravních budov.“

Jiří Svoboda

generální ředitel Správy železnic, státní organizace

„Stavebnictví má zásadní význam pro českou ekonomiku. Dopravní infrastruktura, včetně mostů a tunelů je její páteří. Přesto pohled veřejnosti a médií nebývá právě pozitivní. Cokoliv, co pomáhá napravit  jeho obraz a vzbudit naopak obdiv, je nesmírně prospěšné. Stavba čtvrtstoletí tuto roli jednoznačně sehrává.“

Milan Komínek

člen Gremiální rady IPR Praha

„Stavební obor se svým obrovským vlivem na ekonomickou situaci naší společnosti nutně potřebuje další a další pozitivní příklady a vzory. Stavba čtvrtstoletí má předpoklady tuto potřebu bezezbytku naplnit.“

Jaroslav Kubera

předseda Senátu Parlamentu ČR v letech 2019-2020

„Přijeďte do Pardubic, zajděte do nově upravených Tyršových sadů a uvidíte, jak lze citlivě propojit architekturu, přírodu a historii. Je to hodně promyšlený a vkusný “doplněk” našeho zámku, který díky takovému projektu jako je Stavba čtvrtstoletí teď můžeme s hrdostí představit nejen české veřejnosti..“

Miluše Horská

místopředsedkyně Senátu PČR

„Za 25 let jsme v naší obci opravili téměř všechny obecní budovy, včetně obnovy zámku a vybudovali průmyslovou zónu, která poskytla práci více než 500 zaměstnanců.“

Herbert Pavera

Senátor Parlamentu ČR a starosta obce Bolatice

„Když jsme my v roce 1991 začínali v Praze stavět, byl nejváženější osobou architekt. Dnes už ale lidé téměř žádné budovy neznají, kdo byl investor, která firma objekt stavěla, a už vůbec ne, kdo o jeho osudu rozhodoval. Projekt Stavba čtvrtstoletí je v tomto ohledu velkým přínosem a nápravou této disproporce.“

Danuše Siering

česká developerka, vydavatelka a publicistka, iniciátorka projektu Go Florenc

„Dorostla u nás nová generace autorů, jejichž architektura vychází z propojení s globálním světem. Architektura je vždy odrazem doby a místa, proto je důležité si obojí připomínat a znát souvislosti.“

Karel Smejkal

Zakladatel aplikované psychologie architektury a spoluzakladatel INSPIRELI AWARDS, celosvětové studentské soutěže. Vrátil Česko na mapu světa, do Mezinárodní unie architektů.

„Systematická dokumentace všeho co v našem novodobém stavitelství vzniklo je velice žádoucím a záslužným počinem, který výrazně pomůže uchovat historickou paměť oboru.“

Jan Kroupa

Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic v letech 2014 - 2019

„Litomyšl je o kontinuitě. Spolupráce všech, místo ztrácení energie negováním předchozího, je motorem “moderního historického města” a je jedině dobře, že projekt Stavba čtvrtstoletí může být další inspirací na nekončící cestě zvelebování českých měst a obcí.“

Daniel Brýdl

starosta města Litomyšl

„Podařila se realizace mnoha zajímavých projektů. V uplynulém čtvrtstoletí jsme spolupracovali s výbornými architekty a navázali spolupráci i s nastupující mladou generací. Ne vše bylo přijímáno s nadšením, čas ale ukázal oprávněnost této cesty.“

Radomil Kašpar

starosta města Litomyšl v letech 2014 – 2018

„Ambicióznímu projektu Stavba čtvrtstoletí velice fandím, protože nám všem může být názornou ukázkou kvalitního stavitelství a architektury v naší zemi, inspirací pro budoucí růst a může potvrdit, že nejen Litomyšl v uplynulých 25. letech zkrásněla.“

Michal Kortyš

starosta města Litomyšl 2006 – 2014, náměstek hejtmana Pardubického kraje

„Stavební investice a jejích architektonické řešení realizované po roce 1989 proměnila většinu českých měst a obcí v krásná sídla. Je tedy velmi záslužné, že projekt Stavba čtvrtstoletí celé toto období nejen zadokumentuje, ale vzbudí i hlubší zájem o stavebnictví v odborné i laické veřejnosti.“

Jan Janeček

starosta města Litomyšl v letech 2002 – 2006

„Poslední čtvrtstoletí v architektuře vnímám jako 25 let naděje, pokusů, omylů, experimentů ve službách architektonické praxe. Projekt, který se rozhodl mapovat uplynulé čtvrtstoletí se tak může stát vítaným zrcadlem minulých let, připomenutím vývoje jednoho oboru a de facto i vývoje a změn celé společnosti.“

Matěj Šišolák

šéfredaktor časopisu Architect+

„Jedním z velmi zajímavých projektů byl pro nás Luka Living, který je svým konceptem a rozsahem nájemního bydlení v Čechách doposud unikátní. Jsme rádi, že jsme byli jeho součástí a můžeme jej prezentovat jako jednu z našich staveb čtvrtstoletí.“

Petr Šimon

předseda představenstva stavební firmy Hinton

„Rozmach developmentu je velmi výrazný, stále více se prosazují nejnovější technologie a úsporná řešení zvyšující atraktivitu realizovaných staveb. Pokud chce ale české stavebnictví a architektura mířit bezpečně a bez zdržování kupředu, musí mít možnost nerušeného výhledu do zpětného zrcátka jakým je třeba projekt Stavba čtvrtstoletí.“

Arnošt Wagner

Development News

„Než dojde ke shodě mezi architektem a investorem, vytvoří se klidně i 20 studií. Tak pečliví jsou majitelé ve svém rozhodování. A stejně pečlivě jsme v našem ateliéru přistupovali při výběru realizací do projektu Stavba čtvrtstoletí.“

David Kotek

architekt

„Problém současné architektury je jednoduchej, že dělá hnusný baráky. Teď chceme za každou cenu dělat to, co se lidem líbí.“

prof. Martin Rajniš

architekt

„Rekonstrukce je sice mnohem složitější než stavba na zelené louce, ale kvůli zachování historie místa a poslední dochované cihelny jsem strašně ráda, že jsme do toho s manželem šli a jsme dnes hrdou součástí projektu Stavba čtvrtstoletí.“

Marie Jírů, investorka

zakladatelka Centra andragogiky v Hradci Králové

„Po krátkém období počátku devadesátých let, kdy bylo „vše možné“ a žádná technologie nebyla nedostupná se česká architektura vrátila ke svému pragmatismu, je střídmá až přísná a stala se pevnou součástí našeho kulturního života.“

Oleg Haman

předseda Obce architektů

„Celý svůj profesní život se vzhledem k pracovnímu zařazení podílím na řadě soutěží, jenž ve stavebním oboru existují. Dlouhodobě například na Stavbě roku Plzeňského kraje, která získala velmi vysoký kredit. Proto oceňuji další využití a zhodnocení naší práce v projektu Stavba čtvrtstoletí.“

Miloslav Michalec

architekt a urbanista, vedoucí odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje

„Jako patriot oceňuji změny, kterými Jihlava od 90. let prošla, a které Stavba čtvrtstoletí mapuje. Má-li město fungovat jako harmonický celek, ve kterém se dobře žije, bude nutné zapracovat teď ještě více na rozvoji veřejného prostoru a urbanistické kvalitě.“

Karolína Koubová

primátorka Jihlavy

„Velkým přínosem projektu je bezesporu jeho snaha o analýzu a tvorbu databáze realizací a vývojových trendů v oblasti architektury a stavitelství. Může tak přinést velice solidní základnu i pro rozšíření výuky na středních odborných i na technických vysokých školách a stát se platformou pro diskusi na téma pozitivních, ale i negativních příkladů soudobých realizací. Proto jej považuji za iniciativní a doporučuji jeho celoplošnou institucionální podporu.“

prof. Miloslav Pavlík

ČVUT v Praze, Fakulta architektury

„Brněnský kampus jsme tvořili jako živý městský organismus žijící 24 hodin denně a řekli důrazné ne „studentskému ghettu“, ne průměrnosti! Doba je daleko dál než abychom stavěli jako v 19. století. Ostatně databáze Staveb čtvrtstoletí je takových příkladů plná!“

Karel Tuza a Petr Uhlíř,

architekti

„V květnu 2017 se naplnil sen našich dědů, kteří se v roce 1901 vodocestným zákonem rozhodli splavnit Vltavu. Posledních 33 km postavených za 9 let propojuje moderní design a technologie s historickým dědictvím a citlivým přístupem k malebné krajině kolem Vltavy. Jsme rádi, že prostřednictvím Stavby čtvrtstoletí jej už zhmotněný můžeme podrobněji představit veřejnosti.“

Lubomír Fojtů

ředitel Ředitelství vodních cest

„Pro nás je důležité koncentrovat síly a zvednout pověst českého stavitelství a povědomí o oboru u české veřejnosti. Naším programem je prosazovat dobrou práci odborníků a přitáhnout tím zájem lidí ke stavitelství.“

Jiří Nouza

prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR

„Jsem přesvědčen, že investice a mistrovský um stavitelů se v čase přetaví také do sportovních úspěchů našich golfistů.“

Roman Svoboda

prezident PGA of Czech Republic

„Zatím poslední jadernou elektrárnu v České republice, Temelín, postavila právě naše společnost. Desítky let si udržujeme vlastní aktivní odborníky na výstavbu i údržbu jaderných elektráren. To je jedna z největších hodnot naší práce za poslední čtvrtstoletí.“

Tomáš Koranda

předseda představenstva HOCHTIEF CZ

„Propojení historického a současného smyslu existence památky je předpokladem pro uchování hodnot do budoucnosti, jako to bylo provedeno u obnovy Bílé věže a celé řady dalších rekonstruovaných památek, které má obsáhle zmapován tolik potřebný projekt, jakým je Stavba čtvrtstoletí.“

Jan Falta

ředitel památkové péče města Hradec Králové

„Dopravní stavitelství je překrásný obor s obrovskou tradicí, který každý den ovlivňuje životy nás všech. Dopravní stavby jsou často úžasná díla, za kterými stojí velké úsilí mnoha a mnoha lidí. Je nutné tyto díla prezentovat a těmto lidem veřejně poděkovat. Pojďme společně všichni za jediným cílem, aby na silnicích bylo bezpečno a neumírali zde lidé.“

Radek Mátl

generální ředitel ŘSD

„Další zvyšování kvality služeb i prostředí je naším prvotním zájmem, abychom dokázali neustále držet krok se současnou Čeladnou, která v uplynulých 25 letech prošla obrovským progresem a dnes je to jednoznačně jedno z nejlepších míst k životu u nás. Ostatně o tom svědčí i počet čeladenských realizací v databázi Staveb čtvrtstoletí.“

Milan Bajgar

ředitel lázní Čeladná

„Spojení kvalitního ubytování s designem, uměním, golfem a přírodou v srdci Beskyd, to je léčivý nektar na stresy dnešní uspěchané doby. Zdařilé stavby jsou dnes navíc velmi silným turistickým lákadlem. A pokud chce česká architektura i stavitelství mířit bezpečně a bez zdržování kupředu, musí mít možnost nerušeného výhledu do zpětného zrcátka jakým je třeba i Stavba čtvrtstoletí.“

Pavol Lukša

starosta obce Čeladná

„Umístění špičkových vědeckých pracovišť u nás je potvrzením kvality české vědy, ale i českého stavitelství, které je schopné realizovat potřebné objekty v odpovídající, nejvyšší kvalitě. Projekt Stavba čtvrtstoletí jich ve své databázi registruje už velké množství.“

Eva Zažímalová

předsedkyně Akademie věd ČR