JAK PŘIHLÁSIT STAVBY

Návod na výběr a přihlášení staveb do elektronické databáze.

Klíčem pro výběr staveb, dostaveb a rekonstrukcí do databáze projektu Stavba čtvrtstoletí by měla být zajímavost, kterou stavba obsahuje. Ta se může týkat technického řešení či historických souvislostí, příběhu proměny stavby, kapacity, investičního úspěchu, ocenění, jedinečnosti v rámci oboru, regionu, světa, apod. U zapsaných staveb nezáleží na jejich velikosti ani na tom, zda jsou přístupné veřejnosti.

Vyplnění přihlášky

Vyplnění přihlášky Vám zabere 20 minut času. Vyplňte, prosím, všechny známé položky. V případě, že potřebujete pomoc s pořízením fotografií nebo videí staveb, kontaktujte nás. Celou přihlášku, včetně příloh odesíláte elektronicky přes webový formulář nebo si stáhnete zapisovatelné pdf v záložce "Ke stažení", který odešlete e-mailem a přílohy přes elektronickou úschovnu. Všechny možnosti odeslání dat jsou vyjádřeny v Podmínkách účasti, uveřejněných v záložce "Ke stažení". Přihláška je podkladem pro vystavení faktury na administrativní poplatek.

Administrativní poplatek

Poplatek je stanoven na nákladové minimum ve výši 5.900 Kč + DPH a je nákladovou daňovou položkou podloženou fakturou, která Vám bude zaslána na e-mail kontaktní osoby uvedené na přihlášce. Jejím uhrazením a dodáním ostatních materiálů budou stavby zveřejněny a zavedeny do mediálního plánu a dalších plánovaných výstupů.

Vyplnění vizitky stavby

Vizitka stavby je přílohou přihlášky. Je to stručný přehled o stavbě a jejích stavitelích. Obsahuje data o tom kdo, kdy, kde a co stavěl, do kterých kategorií stavba spadá i dva kratší popisy - jeden o technických informacích a jeden o zajímavostech a jedinečnostech stavby nebo jejích částí.

Odeslání fotografií

Fotografie či další obrazový materiál v tiskové kvalitě o počtu cca 20 kusů odešlete nahráním na webovém formuláři nebo e-mailem přes elektronickou úschovnu. V případě, že budete chtít vložit jiný než předepsaný formát (videa, časosběry, panoramatické fotografie apod.), kontaktujte nás. Možnosti jsou mnohé.

PŘIHLÁSIT STAVBU