Stavba se načítá

Školící středisko OBB, Ostrava

Novostavba

Datum zahájení: 2018

Datum dokončení: 04/2019

Cena stavby: 25 000 000 Kč

Zdroj financování: Soukromý

Kategorie: Stavba pro obchod a služby

Přihlašovatel

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Autor

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Projektant

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Investor

OBB stavební materiály, spol. s r.o.

Uživatel

OBB stavební materiály, spol. s r.o.

Popis stavby

Stavba je třípodlažní objekt se sedlovou střechou. Půdorysné rozměry stavby jsou 34,4 x 13,05 m, výška stavby je 11,25 m. Stavba je založena na základové železobetonové desce proměnného průřezu. Venkovní únikové schodiště je založeno na samostatné patce z prostého betonu. Nosnou konstrukci stavby tvoří železobetonový monolitický skelet s ocelo-dřevěnou nosnou konstrukcí sedlové střechy.
Svislé obvodové a dělící zděné konstrukce jsou z pórobetonových tvárnic. Některé vnitřní dělící příčky jsou z SDK, případně prosklené.

Příběh stavby

Jedná se o novostavbu objektu školícího střediska nacházející se v oploceném areálu stavebníka. Dům svým obkladem slouží jako „vzorník“ střešních krytin a oken (podélně je horní hmota krytinami rozdělena po dvou metrech). Stavba slouží jako administrativní budova a pro školení montérů, administrativních a obchodních pracovníků pracujících v oblasti střešních krytin.

Poloha stavby

Adresa

Frýdecká 793, Ostrava Hrabová