Stavba se načítá

Palác Myslbek, Praha

Novostavba

Datum zahájení: 1993

Datum dokončení: 1996

Cena stavby: 700 000 000 Kč

Zdroj financování: Soukromý

Kategorie: Administrativní budova, Stavba pro obchod a služby, Architektura

Přihlašovatel

AHK architekti

Autor

Zdeněk Hölzel, Jan Kerel, Claude Parent - sdružení architektů

Projektant

FCC - První česká projekční a stavební, a.s. - zanikla sloučením se společností Průmstav , a.s

Dodavatel

FCC - První česká projekční a stavební, a.s. - zanikla sloučením se společností Průmstav , a.s

Investor

MYSLBEK a.s.

Uživatel

MYSLBEK a.s.

Popis stavby

Myslbek stojí v centru města na parcele cca 100 x 60m, která byla prázdná od roku 1926. Tehdy Union banka vybourala skupinu domů pro novostavbu banky. Přišla krize, válka, stavba Metra. Po převratu město Praha uspořádala tendr na investora a vybrala banku Caisse des depots. Vložila pozemek do akciové společnosti Myslbek, banka peníze na stavbu a vypsala veřejnou architektonickou soutěž na kancelářskou budovu s retaily. Soutěž r. 1992 vyhráli Hölzel a Kerel, investor doplnil tým o Clauda Parenta. Stavba byla zahájena 1994, dokončena 1996. 17 000 m2 kanceláří, 6 500 m2 retailu, 324 aut v garáži. 4 suterény, 6 pater.

Příběh stavby

Podzemní garáž, nad ní retaily a nad nimi kanceláře - každé s jinou konstrukcí, oddělené tlustou betonovou deskou. Vjezd do garáže z Panské pod Příkopy. Na fasádě do Příkop mobilní mříž, která se ráno otevře a večer zavře - nová brána do Starého města. Technicky navržena RFR, vyrobena v Lyonu. Zalomená pasáž otevírá Ovocný trh. Dvě rozdílné fasády do dvou rozdílných prostor - rušná obchodní ulice a klidné náměstí. Prosklená mobilita na jedné a kamenná okna se šikmým motivem na druhé.

Poloha stavby

Adresa

Na Příkopě 19/21 + Ovocný trh 8/10