Stavba se načítá

Sportovní hala Dolní Břežany

Novostavba

Datum zahájení: 9/2016

Datum dokončení: 10/2017

Cena stavby: 107 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro tělovýchovu a sport

Přihlašovatel

Obec Dolní Břežany

Autor

SPORADICAL, Aleš Kubalík, Josef Kocián, Jakub Našinec, Veronika Sávová

Projektant

VPÚ DECO PRAHA a. s

Dodavatel

PKS stavby a.s.

Investor

Obec Dolní Břežany

Uživatel

Základní a mateřská škola Dolní Břežany

Popis stavby

Novostavba sportovní haly navazuje na areál základní školy v Dolních Břežanech. Umožňuje výuku tělocviku, je využívána sportovní veřejností i k pořádání kulturních akcí. Díky modernímu vzhledu je magnetem a inspirací pro své okolí s důrazem na napojení na veřejný prostor a okolí. Sportovní plocha má velikost 45 x 25 metrů, kapacita tribuny je 250 diváků. Rozloha: zastavěná plocha 2.130 m2, obestavěný prostor 20.750 m3. Energetická náročnost budovy B.Nosná konstrukce je kombinace železobetonových stěn a ocelové příhradové konstrukce střechy o váze 160 tun s ohýbanými vazníky o rozponu až 44 m. Fasáda je z falcovaných šindelů z přírodního hliníku. Zdrojem tepla a chladu je tepelné čerpadlo, které pomocí soustavy 24 vrtů hlubokých 112 m využívá teploty horninového podloží. Návratnost systému je kalkulována na 8 let.

Příběh stavby

Dolní Břežany jsou moderní a atraktivní místo pro život a za poslední roky prošly zásadní proměnou. Vedení obce se dlouhodobě zabývá kultivací veřejného prostoru a při realizaci nových projektů klade důraz na architektonické a urbanistické hledisko. Zásadní rekonstrukcí a rozšířením prošel také areál základní školy, na který sportovní hala navazuje a je další etapou jeho rozvoje. Břežanská škola získala nové prostory pro výuku tělocviku, halu využívají místní sportovní kluby a ve večerních hodinách slouží rekreačním sportovcům z řad veřejnosti. Velkorysý interiér haly umožní její využití pro pořádání kulturních a společenských akcí. Budova stojí na hraně zastavěného území v těžišti velké rozvojové plochy. Atraktivní architektonický koncept – prostorový objekt ve tvaru rotačního elipsoidu – reaguje na současné požadavky i neznámou budoucnost. Realizace a provoz haly mohou být impulsem a inspirací pro další růst obce, proto má vazba na okolí a veřejný prostor stejný význam jako přirozené napojení na základní školu. Tvar haly je oblý, hladký a abstraktní. Kupole přibližuje měřítko člověku, kovový povrch zrcadlí okolí, hranice oblohy a střechy je nejasná. Stavba maskuje své skutečné rozměry a působí menší, než ve skutečnosti je. Široké schodiště před halou vzniklo díky zapuštění stavby do terénu, vymezuje hranici veřejného prostoru a tvoří přirozený amfiteátr.

Poloha stavby

Adresa

Za Pivovarem, Dolní Břežany