Stavba se načítá

Kampus Masarykovy univerzity, Brno

Novostavba

Datum zahájení: 1.1.2004

Datum dokončení: 31.12.2014

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum, Stavba pro tělovýchovu a sport, Architektura, Urbanistický celek

Přihlašovatel

A PLUS a.s.

Autor

Karel Tuza, Petr Uhlíř

Projektant

A PLUS a.s.

Dodavatel

Metrostav, Imos, Konsit, Veselý, Essox, OHLŽS a další

Investor

Masarykova Univerzita

Uživatel

Lékařská fakulta MU, Přírodovědecká fakulta MU, Fakulta sportovních studií MU, Ceitec, Ceseb, Receto

Popis stavby

Rozlehlá moderní stavba zbudovaná pro výukovou a vědecko-výzkumnou práci studentů a pracovníků lékařské fakulty, přírodovědecké fakulty a fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity. Součástí kampusu se taktéž stal Středoevropský technologický institut CEITEC a Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí RECETOX. Dále v kampusu sídlí Institut biostatistiky a analýz a Centrum jazykového vzdělávání.

Příběh stavby

Na ploše areálu kampusu o rozloze 42 200 m², vyrostlo zázemí pro obory Lékařské fakulty, Přírodovědecké fakulty a Fakulty sportovních studií. Při stavbě areálu bylo použito 10 000 tun oceli, 85 000 tun betonu a 3 000 kilometrů kabelů. Celkové náklady na stavbu kampusu činily v roce 2010 5,159 miliardy korun (z toho sama Masarykova univerzita se na nákladech podílela asi 34,4 %). Projekt, za kterým stojí brněnská architektonická kancelář A PLUS, byl financován ze státního rozpočtu, úvěru Evropské investiční banky, zdrojů Masarykovy univerzity a také z prostředků města Brna. Stavba byla realizována v letech 2004–2010, přičemž dostavba kampusu proběhla v r. 2014.

Poloha stavby

Adresa

Brno Bohunice