Stavba se načítá

Revitalizace Jihomoravské plynárenské společnosti v Brně

Novostavba, Dostavba

Datum zahájení: 01.08.1996

Datum dokončení: 31.12.2004

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro průmysl, Administrativní budova, Urbanistický celek

Přihlašovatel

A PLUS a.s.

Autor

Petr Uhlíř , Karel Tuza

Projektant

Petr Uhlíř, Karel Tuza, A PLUS a.s.

Dodavatel

A PLUS a.s.

Investor

Jihomoravská plynárenská, a.s.

Uživatel

Jihomoravská plynárenská, a.s.

Popis stavby

Jedná se o radikálně rekonstruovanou starou budovu, jež se stala základem rozsáhlejšího provozního areálu a centrem nové urbanistické kompozice a provozně obchodní komplex, jehož vnější součástí je zákaznické centrum. To vymodelovalo definitivní tvář směrem do ulice.
Konstrukce: původní rekonstruovaný železobetonový skelet, v novém křídle ocelová skeletová konstrukce, ve věžové části ocelová konstrukce ze šikmých vzpěr (s volným půdorysem)

Příběh stavby

Areálu vévodí věž kruhového půdorysu na vrcholu půdorysného trojúhelníku. Přitahuje pozornost především svou výtvarně výrazně působící ocelovou konstrukcí, která je složena ze šikmých vzpěr důsledně vedených jen zjevně před proskleným pláštěm. Svým vzhledem připomíná základní komoditu firmy - plyn, kdysi skladovaný v plynojemech s ocelovou kostrou.
Provozně obchodní komplex tvoří dlouhá fronta skla se subtilními kovovými prvky a keramickými parapety, jež počítají s tím, že postupně zmizí pod visutou zelení. Na konci dlouhé fronty svítí do daleka polovina žluté komunikační věže, prvku, který se v areálu objevuje častěji.Tady dostal významnou úlohu jasného bodu, zá nímž se areál otáčí do hloubky- k druhému objektu provozního zázemí s dílnami, sklady, garážemi a parkovacími místy.

Poloha stavby

Adresa

Plynárenská 1, Brno