Stavba se načítá

Česká zemědělská a potravinářská inspekce, Brno

Novostavba

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Administrativní budova, Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum

Přihlašovatel

A PLUS a.s.

Autor

Petr Uhlíř, Karel Tuza

Projektant

A PLUS a.s.

Investor

Česká zemědělská a potravinářská inspekce

Uživatel

Česká zemědělská a potravinářská inspekce

Popis stavby

Do čtvrti, která je spíš vilová, byl posazen laboratorní a zkušební objekt poměrně velkého objemu. Využil prudkého svahu s rozdílem více než sedmi metrů a rozčlenil se na tři části. Vstupní část obrácená do ulice, uzavřená kostka s lehce konkávní stěnou, se hlásí svou střídmostí k odkazu brněnského funkcionalismu. Za ní se objekt dělí do dvou stupňovitě klesajících křídel, bohatě tvarově utvářených v lehkém vrstvení objemů, propojovaných vnějšími točitými ocelovými schodišti. Jedno z křídel se lehce vytáčí a dovoluje tak otevřít světlé rozšiřující se atrium, kterým se do hloubky stavby dostává dostatek světla nejen z fasády, ale především z prosklené střechy.
Světlo je jedním z nejdůležitějších architektonických prvků stavby: je sem přiváděno jak hladkými plochami oken, tak také jemně plastickými plochami sklobetonových stěn. Jsou obrácené nejen navenek, kde výrazně modelují přízemní vysunutou část jídelny, ale používají se i uvnitř. Sklobeton se objevuje i na vodorovných plochách - ve vstupní hale je z něj střední část podlahy, kterou světlo proniká do dolního podlaží.

Poloha stavby

Adresa

Květná ul., Brno