Stavba se načítá

Nové spojení Praha hlavní nádraží, Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice

Novostavba

Datum zahájení: 1. 7. 2004

Datum dokončení: 31. 7. 2010

Cena stavby: 8 450 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Dopravní stavba

Přihlašovatel

Skanska a.s.

Autor

SUDOP PRAHA a.s.

Dodavatel

Skanska a.s. (vedoucí sdružení), EUROVIA CZ, a.s., Metrostav a.s., Subterra a.s.

Investor

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Popis stavby

Nové železniční tratě jsou postaveny na rychlost 80 až 100 km/hod.
Upraveno bylo také severní zhlaví pražského hlavního nádraží. Součástí
projektu byly i nové přístupové cesty k novým portálům tunelů a adaptace
stávajících silnic. Bývalé železniční těleso bylo přeměněno na trasy pro
chodce a cyklisty. Pod kopcem Vítkov jsou proraženy dva dvoukolejné
tunely. Byla postavena nová rozvodná napájecí stanice pro účely vyhřívání
výhybek a osvětlení tunelů a nové návěstní zařízení. Všechny železniční
trasy jsou elektrifikovány a z estetických důvodů bylo ve středové části
plochy použito specifické architektonické řešení trakčních sloupů. Všechny
nové železniční tratě jsou vybaveny novým návěstním systémem:
centrálním dálkově ovládaným "tříznakovým" zabezpečovacím systémem.
celková délka železničních tratí: 27 km
celková délka mostů: 1290 m
železniční mosty: 10
silniční mosty: 2
propustky: 11
celková délka opěrných zdí: 2615 m
celková délka tunelů: 2401 m + 280 m výkopové části
celková délka protihlukových stěn: 2807 m

Příběh stavby

Stavba Nové spojení získala ocenění Stavba roku 2009 a cenu SFDI.
Stavba umožnila zvýšení kapacity pražských železničních tratí, a to zejména
pokud jde hlavní spojení mezi pražskými okrajovými železničními
stanicemi Praha - Libeň, Praha - Vysočany a Praha - Holešovice, Praha
hlavní nádraží a Praha Masarykovo nádraží v centru města.
Nové propojení dokončilo komplexní přestavbu železničního systému,
která byla zahájena před více než 40 lety.

Poloha stavby

Adresa

Praha