Stavba se načítá

L'ART multifunkční centrum, Lanškroun

Novostavba, Rekonstrukce

Datum zahájení: 22.06.2017

Datum dokončení: 29.03.2019

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum, Stavba pro kulturu a osvětu, Architektura, Rekonstrukce

Přihlašovatel

Město Lanškroun

Autor

Ing. arch. Ladislav Vlachynský, Ing. arch. Luboš Kaplan, Ing. arch. David Firbas

Projektant

Atelier 90, s. r. o.

Dodavatel

OHL ŽS, a. s.

Investor

Město Lanškroun

Uživatel

Kulturní centrum Lanškroun

Popis stavby

Stavba slouží pro pořádání plesů, divadelních představení, koncertů, výstav, kongresů, festivalů, svateb a soukromých oslav. Nachází se na předměstí Lanškrouna v blízkosti vlakového a autobusového nádraží, v docházkové vzdálenosti z centra. Součástí pozemku je park. Dispoziční řešení lze variabilně měnit díky posuvným a otočným stěnám, skládací elevaci a jevištním praktikáblům. Součástí stavby je i původní vila zlatníka Langera, která byla kompletně rekonstruována. Sídlí v ní Kulturní centrum Lanškroun, učebny a salónky včetně zázemí pro catering. Zastavěná plocha je 1 604 m2, obestavěný prostor 19 217 m3, energetická náročnost A – mimořádně úsporná.

Příběh stavby

Neorenesanční zlatnická vila F. E. Langera z roku 1894 včetně dílny byla po 2.SV upravena na Společenský dům, který se na dlouhá léta stal centrem kulturního dění pro široké okolí. V roce 2016 byl odstraněn sál – původní dílna v havarijním stavu i hotelová přístavba z 80. let a o rok později zahájena rekonstrukce a přístavba kulturního domu. Nový univerzální sál nabízí proměnlivou prostorovou akustiku nastavitelnou pro potřeby konkrétní akce. Střecha nové části je extenzivní vegetační, pomáhá tlumit hluk a zadržuje dešťovou vodu, jejímž odparem v létě budovu chladí. Instalace stabilního hasícího zařízení umožnila použití dřevěných obkladů a propojení sálu s přísálími do jednoho požárního úseku.

Poloha stavby

Adresa

Nádražní 335, Lanškroun