Stavba se načítá

Classic 7 Business Park, Praha

Rekonstrukce, Dostavba

Datum zahájení: 13. 12. 2007

Datum dokončení: 27. 2. 2009

Zdroj financování: Soukromý

Kategorie: Administrativní budova, Architektura, Rekonstrukce

Přihlašovatel

Classic 7 s.r.o.

Autor

CMC Architects, a.s.

Projektant

CMC Architects, a.s.

Dodavatel

PORR a.s.

Investor

AFI Europe Czech Republic s.r.o.

Popis stavby

Urbanistická morfologie projektu Classic 7 vychází z působivosti a ducha dvou dominantních budov, které vyžadují přiměřený okolní prostor, jakož i z urbanistického záměru spočívajícího v celistvosti vizuálního propojení, jež obyvatelům této čtvrti umožňuje využívat řeku. Část prostor areálu vyplnily nové objekty, které byly navrženy s ohledem na propojení s řekou - výhled na břeh a ze břehu Vltavy.
Projekt Holešovické mlýny neboli Classic 7 prošel různými vlnami stavební strategie a výkyvů trhu, než byl nakonec realizován jako kancelářský komplex. Jeho volný plán a velké a účelné konstrukce původních mlýnských budov byly velmi vhodné pro moderní kancelářské využití. Stavební strategie dále spočívala v poskytnutí originality a kvality jinému typu uživatelů kancelářský prostor kategorie A, jež nemají vyhraněný zájem o zcela nové komplexy moderních kancelářských budov s rozsáhlými zelenými plochami parků.

Příběh stavby

Holešovické mlýny neboli "Automatizované mlýny", jak byly původně nazývány, pocházejí z roku 1910 a byly prvním automatizovaným zařízením na mletí mouky v Praze. Ačkoliv byl tento areál dokončen více než deset let po Pražských jatkách, Holešovickém pivovaru a Holešovickém přístavu, byl zcela jistě součástí kontinuity důležitých průmyslových areálů, jež vznikly na holešovickém poloostrově. Krásná a dynamická budova hlavního mlýna s výhledem na Vltavu je dosud považována za jeden z nejpozoruhodněji zachovaných průmyslových objektů Prahy. Její konstrukce je geniální. Sestává z nosných cihlových zdí, litinových sloupů a dřevěných trámů. Původně tato budova měla silo, které tvořilo dominantní přístavbu. Na počátku nové výstavby však bylo strženo, protože již nemělo žádné vhodné funkční využití. Brzy po hlavním automatizovaném mlýně byla dokončena druhá ze dvou největších budov tohoto mlýnského areálu, jež však plnila funkci skladovacích prostor. Spočívala na železobetonové nosné konstrukci a byla provedena na základě jednoduššího utilitárního plánu. Během let do areálu přibyly další vedlejší objekty, z nichž většina byla na počátku výstavby rovněž stržena, aby uvolnila areál modernějším a účelnějším budovám.

V současné době jsou Holešovické mlýny (nyní projekt Classic 7) ikonou Prahy 7 - jsou to velké, bezpečné a vyvážené "lodě" v přístavu, jež se, jak se zdá, ztotožnily se svou funkcí katalyzátoru revitalizace pražské čtvrti.

Poloha stavby

Adresa

Jankovcova 1037/49