Stavba se načítá

Svět techniky - Science and Technology Centrum, Ostrava

Novostavba

Datum zahájení: duben 2012

Datum dokončení: únor 2014

Cena stavby: 564 200 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum, Architektura

Přihlašovatel

Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.

Autor

Josef Pleskot

Projektant

Josef Pleskot

Dodavatel

Sdružení pro výstavbu budovy Světa techniky v Dolní oblasti Vítkovice

Investor

Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.

Uživatel

Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.

Popis stavby

Jednu část stavby vyplňuje zvolna klesající stupňovitá terasa, která se zasouvá pod předstupující přízemní část, v níž je jakoby nenápadně vybráno široké závětří, nenápadně přecházející do výstavních prostor po obou stranách. Hlavní expoziční prostor je ovšem v prvním patře. Rozlehlá hala s vysokými štíhlými železobetonovými sloupy vyhlíží plně prosklenou stěnou přes střešní zahradu na panorama průmyslové části. Hala má vestavěnou galerii s oblým půdorysem, jež je určena pro výměnné výstavy a doprovodné akce. Podél zadní fasády stavby jsou rozloženy pracovny, učebny, klubovny a další vybavení.
V hloubi dispozice je ukryt víceúčelový sál pro 200 návštěvníků. Interiér je držen ve velmi přísném duchu surového betonu, na
němž jsou viditelně vedeny sítě, osvětlení i klimatizace. Exteriér je dvoutvářný. Tam, kde je stavba obrácena k bývalé průmyslové
zóně, je fasáda plně reflexní, odráží celé panorama a dovoluje nově vnímat jeho charakter. Na druhé straně, kde se stavba obrací k současné výrobní části, je zaoblená a velmi pevná díky cihlové fasádě s vodorovnými pásy oken.
Energetická náročnost budovy - B; zastavěná plocha 6 532m2, obestavěný prostor 87 500 m3.

Příběh stavby

Za podpory fondů Evropské unie a rozpočtu České republiky bylo 26. 9. 2014 zpřístupněno nejen školám a školkám, ale také široké veřejnosti nové centrum, které hravou formou návštěvníkům představuje zajímavosti vědy a techniky. Je tak zásadní novinkou pro oživení lokality Dolní oblasti Vítkovice, ale také celého moravskoslezského regionu v oblasti vzdělávání i volného času.
Na ploše 14 000 metrů čtverečních zde návštěvníkům nabízí čtyři světy s trvalými expozicemi a jeden svět určený pro výstavy dočasné. Stálicemi jsou Dětský svět, Svět vědy a objevů, Svět civilizace a Svět přírody. Ten je rozlohou největší, zabírá celé jedno patro a taky venkovní zahradu. Malí i velcí návštěvníci si tady mohou hrát, objevovat i odpočívat. Nabídku nového centra rozšiřuje 3D kino a Divadlo vědy (Show & Demo) včetně zóny dočasných výstav.
Společným jmenovatelem všech světů je poznání prostřednictvím zábavy a hry, na vlastní kůži bez nudných učebnic plných čísel. Návštěvníci tady příjdou na kloub fungování města nebo lidského těla, strojem času se proletět třeba do pravěku k mamutům, pochopit, co je to vlastně duha nebo bouřka a spoustu dalšího.

Poloha stavby

Adresa

Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava