Stavba se načítá

Hlavní oltář z kostela sv. Bartoloměje, Pelhřimov

Rekonstrukce

Datum zahájení: 1.5. 2002

Datum dokončení: 30.11. 2006

Kategorie: Rekonstrukce památky, Sakrální stavba

Přihlašovatel

Biskupství českobudějovické

Dodavatel

Jaroslav Benda - restaurátor uměleckých děl

Investor

Římskokatolická farnost Pelhřimov

Uživatel

Římskokatolická farnost Pelhřimov

Popis stavby

Hlavní oltář z roku 1663 je raně barokní památka, podle odborníků celorepublikového významu. Oltář je vysoký 13 metrů a 6 metrů široký. Architektura je ze smrkového a borového dřeva. Řezbářská výzdoba včetně soch je provedena v lipovém dřevě. Povrchové úpravy na oltáři imitují drahé materiály. Architektura je provedena v černi imitující eben. Na řezbách a sochách je provedeno zlacení a stříbření včetně barevných lazur na stříbrném podkladě. V oltáři je umístěn obraz olejomalba na plátně s vyobrazením nanebevzetí Panny Marie. Obraz je 3,5 metrů vysoký a 2,5 metrů široký a je z roku 1681.

Příběh stavby

Hlavní oltář sv. Bartoloměje byl v kostele až do roku 1891, kdy byl demontován a uložen na půdě městského špýcharu v Pelhřimově. Namísto něj zde byl umístěn neogotický oltář zhotovený sochařem Krejčíkem, který byl v kostele až do roku 1919. Už v roce 1918 přesvědčil Mons. Vaněk městskou radu, aby se do kostela navrátil původní barokní oltář. Oltář byl slavnostně odhalen 28.10.1919 k prvnímu výročí vzniku Československého státu a byla do něj vložena listina s popisem jeho příběhu a opravy. Jedná se o jednu z prvních rehabilitací barokní památky v Čechách. Na základě předběžného průzkumu v roce 2001 byl zjištěn vysoce havarijní stav. Oltář se podařilo vrátit do podoby v době svého vzniku a po restaurování byl slavnostně posvěcen tehdejším generálním vikářem Mons. Baxantem.

Poloha stavby

Adresa

Pelhřimov