Stavba se načítá

Hlavní oltář z kostela Nejsvětější Trojice, Křemešník

Datum zahájení: 1.5. 2005

Datum dokončení: 11.7. 2012

Kategorie: Rekonstrukce památky, Sakrální stavba

Přihlašovatel

Římskokatolická farnost Pelhřimov

Dodavatel

Jaroslav Benda - restaurátor uměleckých děl

Investor

Římskokatolická farnost Pelhřimov

Uživatel

Římskokatolická farnost Pelhřimov

Popis stavby

Pozdně barokní hlavní oltář z roku 1752 je umístěn v barokním kostele Nejsvětější Trojice na Křemešníku, který je významným poutním místem. Oltář má půdorys rovnoramenného trojúhelníku, každá ze tří stran je dlouhá 5 metrů a výška oltáře je 10 metrů. Architektura je zhotovena ze smrkového a borového dřeva na zděné menze. Veškerá řezbářská výzdoba včetně hlavních soch je zhotovena ze dřeva lipového. Na oltáři se nachází původní barokní polychromie v kombinaci zlata a stříbra. Symbolika celého oltáře se odvíjí od čísla tři. U tří hlavních sloupů stojí tři sochy andělů, mezi sloupy je umístěno srdce se Svatou Trojicí, tedy Boha Otce, Syna a Ducha svatého a tři svatostánky umístěny v oltáři v každé ze tří stran.

Příběh stavby

Tento barokní oltář je svým provedením unikátní památka, která se dostala i do České knihy rekordů jako jediný trojboký oltář v České republice a dle odborníků možná jediný ve střední Evropě. Oltář byl do kostela instalován v roce 1752 a byl posvěcen Antonínen Janem Václavem Vokounem, biskupem Kalínským, světícím biskupem Pražským. Díky své konstrukci oltář v minulosti umožňoval kněžím o poutích sloužit u tří svatostánků tři tiché mše najednou. V průběhu let bylo provedeno mnoho neodborných zásahů a oprav. Při předběžném průzkumu v roce 2005 byl zjištěn havarijní stav. Byla provedena jeho demontáž a následné restaurování v ateliéru restaurátora. Oltář se podařilo vrátit do podoby v době svého vzniku.

Poloha stavby

Adresa

Křemešník