Stavba se načítá

Hřbitov Dolní Břežany

Novostavba

Datum zahájení: 2013

Datum dokončení: 2016

Cena stavby: 12 500 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Veřejné prostranství, Architektura, Urbanistický celek

Přihlašovatel

Obec Dolní Břežany

Autor

Atelier zahradní a krajinářské architektury, Zdenek Sendler a Václav Babka

Projektant

Atelier zahradní a krajinářské architektury, Zdenek Sendler a Václav Babka

Dodavatel

Zahradní architektura Kurz, Aleš Kurz

Investor

Obec Dolní Břežany

Popis stavby

Základní kompozici tvoří lipová alej ve tvaru kříže se čtyřmi duby uprostřed, posvátnými stromy Keltů. Střed je lemován kruhovými kamennými zdmi doplněnými tvarovanými habrovými stěnami. Kompozice tvoří symboliku připomínající sluneční (nebo také keltský kříž) jako jeden z nejstarších symbolů naší civilizace. Spojení kříže a kruhu, linie vertikální, horizontální, rovnováha, harmonie.
Brány jsou v místě světových stran a tyto zdůrazňují barevné pásy vetknutých skel. Severní černá, jižní červená, východní modrá, západní bílá.
Vlastní hřbitov je součástí přírodně krajinářského parku o rozloze čtyř hektarů. Je jeho přirozenou, nedílnou, nenásilnou součástí…
Celková řešená plocha parku: 38700 m2, z toho vlastní hřbitov 3300m2

Příběh stavby

Místo můžeme nazývat krajinářským parkem se hřbitovem, nebo hřbitovem v krajinářském parku. Vznikl v prostředí pozitivní symbiózy prostředí, lidí, myšlenek.
Nový břežanský hřbitov je mírně netradiční, není solitér, je součástí komponované proměnlivé krajiny, která navazuje na obec, na pole, na Břežanské údolí. Filosofií navazuje na historii obce, na její osídlení – přes Kelty, Slovany až po křesťanství. Původní idea místa pro setkávání se bezezbytku naplnila. V současné době se břežanský hřbitov stal velmi oblíbeným místem, kam se chodí nejen v době vzpomínání, ale během celého roku jako do parku… Nechodí sem zdaleka jen místní, ale jeho zvláštní nepopsatelná energie prostě přitahuje…

Poloha stavby

Adresa

Lhotecká ulice - Dolní Břežany