Stavba se načítá

Domov pod Vinnou horou, Hlučín

Novostavba

Datum zahájení: 2002

Datum dokončení: 12/2003

Cena stavby: 119 677 008 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro zdravotnictví, Architektura

Přihlašovatel

Město Hlučín

Autor

Pyramida - ateliér architektury a projektování

Projektant

Petr Šmarda

Dodavatel

TCHAS-SERVIS, s.r.o.

Investor

Česká republika - Okresní úřad v Opavě

Uživatel

Domov pod Vinnou horou, p.o.

Popis stavby

Půdorys objektu je ve tvaru „U“, s poloátriem otevřeným k jihu, kde je nasazena sadová a parková úprava, včetně pěších chodníčků, laviček a odpočinkových zákoutí. Ubytovací buňky mají orientaci k východu a západu. Díky diagonální poloze vůči hlavní komunikaci a Hlučínskému jezeru jsou umožněny zajímavé průhledy na okolí. Celý objekt je dispozičně řešen jako trojtrakt se střední chodbou, probíhající celým objektem. Celková plocha pozemku 11913,7 m2; zastavěná plocha objektem 2177,4 m2; zpevněné plochy 3953 m2; sadové úpravy 4325 m2; parková úprava 1113 m2.

Příběh stavby

Domov byl otevřen v roce 2004, a to pod názvem Domov u Jezera, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje. V roce 2014 domov změnil svého zřizovatele, kterým se stalo město Hlučín, a také název, jenž je dán místní lokalitou - Domov pod Vinnou horou. Domov je nedílnou součástí Hlučínska a nabízí tři pobytové služby: první je domov pro seniory s kapacitou 90 míst. Zde jsou poskytovány sociální služby seniorům ve věku od 65 let. Druhou službou je domov se zvláštním režimem s kapacitou 23 míst, zde je poskytována služba seniorům od 60 let. Poslední službou je tzv. odlehčovací služba s kapacitou 1 místa, zde poskytujeme službu seniorům od 60 let.

Poloha stavby

Adresa

ul. Dlouhoveská 1915/91, Hlučín