Stavba se načítá

Rekonstrukce autobusového nádraží, Hlučín

Rekonstrukce

Datum zahájení: 12/2004

Datum dokončení: 12/2005

Cena stavby: 32 940 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba technické infrastruktury, Dopravní stavba, Veřejné prostranství, Architektura, Rekonstrukce

Přihlašovatel

Město Hlučín

Autor

Radim Čech

Projektant

Radim Čech

Dodavatel

ODS – Dopravní stavby Ostrava a.s.

Investor

Město Hlučín

Uživatel

Město Hlučín

Popis stavby

Veškeré plochy pro autobusy jsou z žulových kostek 120x120x120 včetně lemujících a oddělujících trojřádků, vyznačená místa pro zastavení autobusů jsou z žulových kostek 150x150x150 včetně lemujících dvouřádků. Trojřádky a dvojřádky jsou uloženy na živičné vrstvě do betonového lože, aby tvořily základní vazby pro ostatní dlážděné plochy. Komunikace pro příjezd na parkoviště a parkovací stání jsou z betonové zámkové dlažby. Přechody pro chodce na hlavní ploše jsou označeny odlišnou barvou dlažební kostky, resp. betonové dlažby v místě křížení s vjezdem na parkoviště.
Celková plocha rekonstrukce - 6420m2.

Příběh stavby

Při rekonstrukci autobusového nádraží v Hlučíně došlo k odstranění nástupišť a komunikačních a ploch a následně bylo zřízeno nové pětiúhelníkové centrální nástupiště uprostřed plochy, včetně nových dopravních ploch, parkoviště pro osobní automobily, odstavná místa pro autobusy, pěší plochy, terénní schodiště s rampou a opěrnou zídkou. objízdné uspořádání centrálního ostrovního nástupiště s 5-ti nástupními hranami o délce 24 m umožňuje pasažérům jednoduchou a pohodlnou orientaci na ploše. Přístup na nástupiště je dvěma radiálními přechody, umístěnými v bezkolizních polohách. Nádraží je vybaveno prvky městského mobiliáře včetně elektronických informačních systémů.

Poloha stavby

Adresa

parcela č. 118, k.ú. Hlučín