Stavba se načítá

Dostavba objektu Městského úřadu, Hlučín

Dostavba

Datum zahájení: 2003

Datum dokončení: 2005

Cena stavby: 32 500 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Administrativní budova, Architektura

Přihlašovatel

Město Hlučín

Autor

ATELIER 38 Ing. arch. Jan Zelinka, Ing. arch. Tomáš Bindr

Projektant

Vladimír Milata ATELIER 38

Dodavatel

SV UNIPS s.r.o.

Investor

Město Hlučín

Uživatel

Město Hlučín

Popis stavby

Vlastní objekt je čtyřpodlažní bez podsklepení s proměnlivou výškou jednotlivých podlaží zastřešený plochou střechou postavený na lichoběžníkovém půdoryse.V pohledech se promítá grafické pojetí střídání materiálů a struktur jednotlivých objemů ve vazbě na funkční využití jednotlivých částí objektu. Jsou zde kombinovány prvky plošného prosklení s přiznanou nosnou konstrukcí objektu, plošným dřevěným roštem předsazeným před fasádu a zdivem obloženým režnými cihelnými pásky klinker.
Zastavěná plocha - 294,37m2; obestavěný prostor - 4471,20m3; upravované zpevněné plochy - 264,84m2.

Příběh stavby

Dostavba objektu Městského úřadu Hlučín je složena ze tří vzájemně prostupujících jednotlivých hmot respektujících výškové uspořádání okolní zástavby. Vyšší , vertikálně strukturovaná dominantní hmota orientovaná směrem do náměstí akcentuje nástup do objektu a lapidárním výrazem dává vyniknout pohledovým a prostorovým akcentům sousedního domu. Menší hmota kopírující uliční čáru ulice Bochenkova navazuje na stávající zástavbu z režného zdiva ulice Farní. IV. NP je realizováno jako částečně ustupující a v jihozápadním průčelí v ulici Bochenkova vystupující výrazným arkýřem. Vzájemná hmotová kompozice je podpořena výrazovým pojetím jednotlivých prvků uplatněných ve všech průčelích objektu.

Poloha stavby

Adresa

Mírové náměstí 25, Hlučín