Stavba se načítá

Hospoda Máslovice

Rekonstrukce

Datum zahájení: 05/2017

Datum dokončení: 06/2018

Cena stavby: 8 900 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Veřejné prostranství, Stavba pro kulturu a osvětu, Stavba pro obchod a služby, Rekonstrukce

Přihlašovatel

Obec Máslovice

Autor

Atelier bod Architekti s. r. o.

Projektant

Atelier bod Architekti s. r. o.

Dodavatel

KyraStav spol. s r. o.

Investor

Obec Máslovice

Uživatel

Obec Máslovice

Popis stavby

Budova stojí na návsi v centru obce. Tato poloha je pro dům takového společenského významu správná. Původní podoba objektu byla výsledkem mnohaletého přistavování a přestavování objektu, které nakonec vedlo k prostorové srostlici a dispozičnímu bludišti. Toto nepřehledné řešení se změnilo ve snadno pochopitelné dispoziční schéma kříže. Objekt je rozčleněn na dva trakty. Trakt obslužný, který je situován ke dvorku a trakt obsluhovaný bezprostředně navazující na náves v celé délce východní fasády. Hlavní vstup do domu je z návsi a vedlejší podružný vstup ze dvorku. Na hlavní vstup navazuje chodba – osa, na kterou se pojí všechny provozy a vertikální komunikace. Vpravo se nachází lokál, vlevo sál, ty jsou odděleny od chodby velkými dvoukřídlími dřevěnými dveřmi, které se v případě konání větší akce dají otevřít do kolmé polohy, protilehlá křídla do sebe zapadají a dveře tak slouží pro oddělení zádveří a zbytku chodby a vzniká jeden velký propojený prostor sálu a hospody. Rekonstruovaná budova je zděná. Nově byl vybudován žebrový monolitický strop z pohledového betonu nad hospodou. Při rekonstrukci bylo také nutné vyměnit část krovu, ale byla znovu použita původní krytina. Dům je možné vytápět výměníkem, který je umístěn v krbových kamnech v hospodě.
Zastavěná plocha je 399,05 m2, užitková plocha 421 m2, obestavěný prostor 2324 m3. Energetická náročnost stavby je velmi úsporná, tj. B.

Příběh stavby

Původně v objektu sídlila hospoda, později zde byl autoservis. Obec se rozhodla vypsat architektonickou soutěž a funkci hospody v centru obce obnovit a vrátit tak do centra obce společenský život. Samotný sál je možné otevřít směrem do vydlážděné návsi třemi velkými francouzskými okny. Získáváme tak další plochu využitelnou pro dění uvnitř a život uvnitř se tak organicky propojuje i s venkovními prostory před hospodou. Hostinec i společenský sál je umístěn v přízemí budovy a je tedy bezbariérově přístupný.

Poloha stavby

Adresa

Pražská 16, Máslovice, 25069