Stavba se načítá

Javornická palírna

Rekonstrukce

Datum zahájení: 2013

Datum dokončení: 2016

Cena stavby: 15 000 000 Kč

Zdroj financování: Soukromý

Kategorie: Stavba pro dočasné a rekreační ubytování, Stavba pro obchod a služby, Architektura, Rekonstrukce

Přihlašovatel

ADR s.r.o. /Petr Kolář, Aleš Lapka

Autor

ADR s.r.o. /Petr Kolář, Aleš Lapka, Jana Zoubková, Markéta Kavalírová

Projektant

Architektonický atelier ARKÁDA, spol. s r. o.

Dodavatel

Formista s.r.o.

Investor

Javornická palírna

Uživatel

Javornická palírna

Popis stavby

Návrh vzhledu budov, výraz fasád i tvar střech, byl výrazně ovlivněn bezprostředním okolím. Většina fasád má klasickou vápennou omítku, části budov s dřevěnou nosnou konstrukcí jsou obloženy dřevěnými prkny, pouze pro palírnu samotnou bylo zvoleno pohledové zdivo z plných cihel natřené bílou barvou.
Objekt je investorem využit jako obchod s prodejem místního ovocného destilátu a příležitostný lokál/koštovna pálenky s čepem piva s provozním zázemím. K objektu jsou provedeny dvě přístavby – dřevník a garáž se skladem kvasu, v podkroví se dvěma pokoji. Dále je na pozemku investora vystavěna novostavba malého lihovaru.
Zastavěná plocha: 483,5 m2
Obestavěný prostor: 2895,3 m3
Užitná plocha: 623,5 m2

Příběh stavby

Na místě hospodářské usedlosti z konce 19. století vznikl nový, částečně rekonstruovaný areál Javornické palírny.
Nejedná se pouze o novostavbu ovocného lihovaru, ale také o další rekonstruované budovy bývalého hostince. Dále je zde ubytování pro členy rodiny majitele a jejich případné hosty. Součástí Javornické palírny je také ovocný sad a zahrada. Snahou architektů bylo zachovat maximum z původních architektonických prvků budov. Z dálky, při příjezdu do Javornice, tak není na první pohled patrné, ze se jedná o novostavbu, při bližším a podrobnějším prozkoumání je to však zcela zřejmé. Palírna se tak stala přirozenou součástí obce.

Poloha stavby

Adresa

Javornice 27, 384 22 Dub