Stavba se načítá

Náměstí v Čeladné

Novostavba

Datum zahájení: 1999

Datum dokončení: 2008

Cena stavby: 277 774 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Veřejné prostranství, Architektura, Bytový dům/komplex, Urbanistický celek

Přihlašovatel

Obec Čeladná

Autor

Ing. arch. Ladislav Tichý, CSc., Doc. Ing. arch. Václav Dvořák

Projektant

AACservis spol. s r.o.

Dodavatel

Alpine Bau CZ, s. r. o., SILNIČNÍ STAVBY A MOSTY, s. r. o. Valašské Meziříčí, VOKD, a. s., D5, a. s.

Investor

Obec Čeladná

Uživatel

Obec Čeladná

Popis stavby

Celá stavba byla materiálově pojata tak, aby prezentovala tradiční stavební materiály našich předků - tedy kámen, dřevo, železo a cihla. V 11 bytových domech vzniklo celkem 120 bytových jednotek a 19 provozoven.
Stavba byla zahájena na podzim r. 1999 a hlavní části k bydlení a podnikání ukončeny v roce 2002. V roce 2007 byla zahájena poslední část dostavby centra a vznikla radnice, kde jsou prostory obecního úřadu, lékařů (obvodní, dětský a zubní lékař), lékárny a kavárny.
Na místě dnešního náměstí stával před rokem 2000 jen zchátralý objekt bývalé Žárovy textilní továrny, využívaný jako sklad armády. Projekt výstavby nového centra obce započal v roce 1999, dostavba centra byla dokončena výstavbou radnice v roce 2008.
Z hlediska architektonického dominuje prostoru náměstí objekt bývalé Žárovy továrny s věžičkou s hodinami, kterou připomíná čelní stěna v industriálním stylu a bývalý tovární komín, který byl využit v rámci centrální plynové kotelny.
Druhou výraznou hmotou je budova radnice, zvýrazněná předsazením před linii ostatních domů a vyšší výškou s gradujícími střechami a s vyhlídkou na panorama Beskyd.
Uzavřené náměstí je vytvořeno kompaktní hmotou čtyřpodlažních domů, tvarovaných do podkovy. S výjimkou objektu radnice se jedná o bytové domy. Náměstí je lemováno loubím, z něhož je přístup do malých provozoven, které společně s prodejnou COOP a informačním střediskem s knihovnou, dotvářejí celou podobu tohoto centra obce. Duši tomuto centru vtiskl akademický sochař Petr Honzátko s kašnou znázorňující Bránu času. No, a k bráně času patří symbolicky i zvony. Zvon, to není jen dřevo, zvon má své srdce, které nejen pláče a naříká, ale také jásá radostí i Boží chválou.
Ty ocelové, které vyrobili naši zruční dědové ve Vítkovících v roce 1948, zde byly pro místní kostel nainstalovány v roce 2014.
V centru jsou dva průchody, které vedou k samostatnému bytovému domu, postavenému v rámci obytného centra a ke sportovnímu centru obce.
Všechny objekty náměstí jsou nepodsklepené, čtyřpodlažní (včetně podkroví), zastřešené sedlovými a valbovými střechami. Samostatný bytový dům ve východní části za náměstím je podsklepený, pavlačový a je řešen jako bezbariérový (dům s pečovatelskou službou).
Technický popis:
základy: žlb. základové pasy,
nosná konstrukce: zdivo z cihelných bloků Porotherm, žlb. monolitické stropní desky,
zastřešení: nosná ocelová konstrukce, dřevěné krokve,
střešní krytina: tašková krytina Tondach,
okna a balkónové dveře: dřevěné, zasklené izol. dvojsklem,
vytápění: centrální z plynové kotelny u náměstí,
zastavěná plocha celkem: 3.865 m2,
obestavěný prostor: 60.910 m3,
počet bytů: 120,
počet provozoven: 19 a dále v budově radnice – lékaři, lékárna a kavárna
garážová stání: 62,
parkovací místa: 90

Poloha stavby

Adresa

Čeladná č. p. 1, 739 12