Stavba se načítá

Silniční okruh kolem Prahy, Lahovice - Slivenec

Novostavba

Datum zahájení: 06/2006

Datum dokončení: 09/2010

Cena stavby: 7 500 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Dopravní stavba

Přihlašovatel

Valbek spol. s.r.o.

Projektant

VALBEK spol. s.r.o. a NOVÁK&PARTNER, s.r.o.

Dodavatel

Sdružení STRABAG-HOCHTIEF-BÖGL a KRÝSL

Investor

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Uživatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Popis stavby

Dokončený silniční okruh bude vytvářet v Praze spolu s Městským okruhem integrovanou dopravní soustavu, schopnou zajistit funkční propojení pro tranzitní dopravu a současně i kvalitní obsluhu města a jeho okolí.
Stavba „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 514 Lahovice – Slivenec“ je součástí silničního okruhu kolem Prahy. Společně se stavbou 512, 513 a 515 vytváří jihozápadní část celého okruhu, která propojuje dálnici D5 s dálnicí D1. Celková délky stavby 514 je 6 km, celková plánovaná délka silničního okruhu kolem Prahy je 83 km, v provozu je zatím cca 18 km.

Příběh stavby

O náročnosti této stavby vypovídá i skutečnost, že z celé její délky je pouze 1,9 km na zemním tělese kategorie R 27,5/100, více než dvě třetiny jsou na mostních objektech nebo v tunelu. Na celé stavbě je celkem 17 mostních objektů. Mimoúrovňová křižovatka silničního okruhu se Strakonickou a souvislé přemostění přes údolí Berounky o 37 polích v celkové délce 2,0 km jsou u nás co do velikosti a složitosti rekordními stavbami. Krátká byla také doba výstavby celé stavby s ohledem na její složitost a náročnost území, kterým prochází.

Poloha stavby

Adresa

Lahovice - Slivenec