Stavba se načítá

Strategická průmyslová zóna Triangle, Bitozeves

Novostavba

Datum zahájení: 2003

Datum dokončení: II. etapa v r. 2009

Cena stavby: 2 574 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba technické infrastruktury, Stavba pro průmysl, Administrativní budova, Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum, Stavba pro obchod a služby

Přihlašovatel

SPZ Triangle, příspěvková organizace

Autor

Ústecký kraj, MPO a Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Projektant

ARTECH spol s r.o., Báňské projekty Teplice a.s.

Investor

Ústecký kraj

Uživatel

SPZ Triangle, příspěvková organizace

Popis stavby

Rozloha celé zóny je 364 ha. Strategická průmyslová zóna Triangle je situována na pomezí tří okresů - Chomutov, Most a Louny, na dobře dopravně dostupném místě v prostoru bývalého vojenského letiště Žatec. Lokalita přiléhá k dálnici D7 Praha - Chomutov - Hora Sv. Šebestiána/Reitzenhain (SRN) a v těsné blízkosti (cca 1 km) je silnice první třídy I/27 Most - Žatec - Plzeň. Průmyslová zóna Triangle je určena především investorům, jejichž podnikatelské a investiční záměry jsou z oborů zpracovatelského průmyslu (vyjma oborů zaměřených na prvotní zpracování surovin), dále oborů strategických služeb, technologických center nebo z oblasti výzkumu a vývoje.
Typ zóny: strategická průmyslová zóna / velkoplošný firemní průmyslový park
Nadmořská výška: nejvyšší 273 m.n.m., nejnižší 270 m.n.m.
Celková rozloha zóny: 364 ha
Volné připravené plochy pro investory: 81,31 ha
Počet zaměstnanců k 31. prosinci 2019: 5 210
Předpokládaný počet pracovních míst: 7 000 - 9 000
Průmyslová zóna je intravilánem tří obcí, a to Velemyšleves, Bitozeves a Staňkovice, jejichž územní části do ní zasahují. Díky tomu má zóna názvy uliční sítě.

Příběh stavby

Strategická průmyslová zóna Triangle se nachází na území bývalého vojenského letiště Žatec – Staňkovice. Příprava této zóny byla započata v roce 2002 usnesením vlády č. 549, kterým bylo jednak celé území bývalého vojenského letiště převedeno bezúplatným převodem z majetku státu do majetku Ústeckého kraje a dále bylo uloženo zahájit přípravu výstavby strategické průmyslové zóny Triangle. Tato příprava zatím proběhla ve dvou etapách: I. etapa probíhala v letech 2003 – 2006 a jejím hlavním úkolem bylo odstranit veškeré nepotřebné stavby z území a provést i rozhodující objem dekontaminačních prací. V letech 2006 až 2009 byla provedena II. etapa, která se zabývala vlastní přípravou a realizací staveb dopravní a technické infrastruktury. Celý prostor průmyslové zóny Triangle, včetně tzv. Staňkovického rozptylu a Žiželického rozptylu, byl původně vojenským letištěm Žatec, z tohoto důvodu je výstavba podnikatelského parku, resp. strategické průmyslové zóny Triangle regenerací lokality typu brownfield a nikoliv výstavbou průmyslového areálu na „zelené louce“. Od roku 2002 byly v prostoru bývalého letiště prováděny zejména přípravné práce tzv. I. etapy přípravy, tj. demolice nepotřebných objektů a sanace staré ekologické zátěže. I. a II. etapa SPZ Triangle byla financována z dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu za spoluúčasti Ústeckého kraje. V současné době probíhá financování dalšího rozvoje zóny v rámci státního programu Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury.
Zóna získala významná ocenění v rámci soutěže Investor a Průmyslová zóna roku, kterou každoročně pořádá Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Sdružení pro zahraniční investice AFI, tj.: v roce 2015 získala titul nejlepší průmyslová zóna roku 2014,
v roce 2006 "Zóna s největším společenským přínosem roku 2005", v roce 2004 "Brownfield roku 2003".

Poloha stavby

Adresa

okres Louny