Stavba se načítá

Kostel Božího milosrdenství, Košice

Novostavba

Datum zahájení: 9/2010

Datum dokončení: 9/2011

Kategorie: Sakrální stavba, Zahraniční stavba

Přihlašovatel

TAROS NOVA s.r.o.

Autor

Ing. arch. Martin Drahovský, prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD.

Projektant

CONSULTING Košice, TECTUM spol. s r.o.

Dodavatel

TAROS NOVA s.r.o.

Investor

Rímskokatolícka farnosť Božieho milosrdenstva Košice

Uživatel

Rímskokatolícka farnosť Božieho milosrdenstva Košice

Popis stavby

Dřevěná konstrukce lodě kostela, půdorysných rozměrů 32 x 22 m (maximální rozměry - nepravidelný tvar), má složitý geometrický tvar, vymezený křivkami různých tvarů půdorysně i výškově. Výška střechy v čele lodě je +17,40 m a v zadní části je +9,12 m. Hlavní nosná konstrukce je tvořena atypickými dřevěnými příhradovými rámy po osových vzdálenostech 1,20 m, které jsou kotveny v úrovni +4,00 m na ŽB věnec.
Dřevěná konstrukce věže kostela o výšce 33,15 m a maximálních půdorysných rozměrech 12,80 x 7,70 m má nepravidelný tvar, je tvořena dřevěnými lisovanými stěnovými vazníky, které jsou kotveny k betonovému jádru věže a vzájemně spojeny řezanými krokvemi nesoucími opláštění věže. Celý objekt je opláštěn titan-zinkovým plechem.
Materiály: Lepené lamelové dřevo - GL24 / Řezivo - S10 / Ocel S235, S355

Příběh stavby

Zajímavostí tohoto kostela je, že se vycházelo z 15 let staré architektonické koncepce, která byla uzpůsobena současným technickým standardům a materiálům, a hlavním zdrojem financování byla peněžní sbírka od farníků. Realizace tedy musela počkat až na den, kdy se vybrala částka, která pokryla náklady na výstavbu. Dlouhá časová prodleva však nebyla stavbě nijak k úhoně, ale naopak ověřila kvalitu a nadčasovost architektonického návrhu. A to, že se dílo podařilo, můžeme přičíst tomu, že všichni kdo se na jeho stavbě podíleli, do něj vložili svou duši.

Poloha stavby

Adresa

040 23 Sídlisko KVP, Košice