Stavba se načítá

Revitalizace Tyršových sadů - Podzámeckého parku v Pardubicich

Rekonstrukce

Datum zahájení: 2014

Datum dokončení: 2015

Cena stavby: 100 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Veřejné prostranství, Rekonstrukce památky, Architektura, Rekonstrukce, Urbanistický celek

Přihlašovatel

New Visit s.r.o.

Autor

New Visit s.r.o. (Ing. et Ing. Tomáš Jiránek, Ing. Arch. Marek Lehmann)

Projektant

New Visit s.r.o.

Dodavatel

BAK stavební společnost, a.s.

Investor

Statutární město Pardubice

Uživatel

Statutární město Pardubice

Popis stavby

Řeka Labe je umělým potokem vtažena do interiéru parku. Široký městský kontext je přítomen v ose Promenády. Ta jako nová městská třída spojuje centrum s městem za řekou. Promenáda je doprovázena architektonickými prvky, pergolou s membránovou střechou a nábytkem, srostlým s dřevěným chodníkem v betonové promenádě. Je dlouhou vyhlídkou na pardubická zámek, který je dominantní součástí scény. Na jižní konec promenády je umístěna kavárna, bezpečné útočiště k občerstvení.
Autorská vize přináší novou kvalitu současného městského parku v dialogu s přirozeným potenciálem městské polabské krajiny.

Příběh stavby

Projekt začal vítězstvím ve veřejné architektonické soutěži. Poté následovalo mnohaleté přesvědčování veřejnosti, že cílem není chátrající park devastovat, ale naopak jej převézt do existenční jistoty. Cílem bylo vytvořit současný městský park a rehabilitovat jeho vztah k zámku s respektem k přírodnímu potenciálu podstatné části prostoru. V parku se pojí dvě vrstvy, přírodní a kulturní. Městský park je architektonizovaným prostorem pro aktivní relaxaci. Přírodní část – podzámecké louky a vodní biotop je koncipována tak, že člověk se zde stává tichým pozorovatelem.

Poloha stavby

Adresa

Tyršovy sady (Sukova třída), Pardubice