Stavba se načítá

Rozhledna Doubravka XIV., Praha

Novostavba

Datum zahájení: 01.06.2017

Datum dokončení: 14.06.2018

Kategorie: Veřejné prostranství, Stavba pro kulturu a osvětu, Architektura, Dřevostavba

Přihlašovatel

ÚMČ Praha 14

Autor

Huť architektury Martin Rajniš

Projektant

Huť architektury Martin Rajniš

Dodavatel

Huť architektury Martin Rajniš

Investor

Landia Management s. r. o.

Uživatel

MČ Praha 14, její obyvatelé a návštěvníci

Popis stavby

Rukopis Huti architektury se promítl do podoby trojbokého jehlanu i do zvoleného materiálu. Převládá snadno obnovitelné, ale trvanlivé akátové dřevo (cca 7 kilometru kmínků) doplněné o dubové, modřínové a ocelové prvky. Hlavní věž díky korouhvi tyčí do výše 23,5 metru, podesta je ve výšce 20 metrů, nahoru vede 98 schodů. Vstupné zdarma.

Příběh stavby

Doubravka je první pražská veřejně přístupná rozhledna od dokončení Žižkovského vysílače. S nápadem obohatit Prahu 14 o novou dominantu přišel starosta MČ Mgr. Radek Vondra, který pro svou vizi nadchl i soukromého investora – společnost Landia Management s. r. o. Následná spolupráce s Hutí architektury architekta Martina Rajniše na sebe pak už nenechala dlouho čekat. Výstavbě Doubravky předcházelo vztyčení 12 metrů vysokého prototypu jejího oblouku, který architekti umístili na břeh Kyjského rybníka. Rozhledna oplývá originální konstrukcí, je typickou ukázkou experimentální architektury.

Poloha stavby

Adresa

MČ Praha 14, Černý Most (bližší určení lokality: Čihadla)