Stavba se načítá

Nová budova obecního úřadu v Rapotíně

Novostavba

Datum zahájení: 31.5.2013

Datum dokončení: 21.1.2015

Kategorie: Administrativní budova, Stavba pro kulturu a osvětu

Přihlašovatel

Obec Rapotín

Autor

Architektonický atelier ABV

Projektant

Ing. arch. Petr Benda, Architektonický ateliér ABV

Dodavatel

Irstav s.r.o.

Investor

Obec Rapotín

Uživatel

Obec Rapotín

Popis stavby

Objekt je navržen jako dispoziční tří až pětitrakt s kancelářemi a schodištěm po obvodu půdorysu a vnitřní chodbou. Uprostřed dispozice je situována malá dvorana s ochozem, spojující opticky toto podlaží s druhým nadzemním podlažím. Zázemí provozu je navrženo při severovýchodním průčelí a v malém bloku uvnitř dvorany. Kromě schodiště je v objektu navržena i výtahová plošina pro bezbarierový přístup do 2.NP.
Chodba, resp. dvorana je shora prosvětlena světlíkem. V druhém patře je vyústění na malou pobytovou terasu nad vstupní halou. Vstupní prostor je funkčně oddělen od kulturního centra i obecního úřadu prosklenými vstupy.

Příběh stavby

8 km dlouhý katastr obce Rapotín, je spojnicí mezi Šumperkem a Velkými Losinami. Obec má několik drobných jader, která bylo třeba posílit a najít mezi nimi vhodnou interakci. Pro navrhovanou stavbu nového obecního úřadu byl vytipován objekt stávajícího kulturního centra. Využívá se tak potenciálu kulturního centra a novostavba úřadu proto svojí vstupní částí na tento objekt přímo navazuje, čímž vzniká možnost kombinovat některé funkce obou budov a zlepšit i zviditelnění a dostupnost infocentra od vstupu. Budova poskytla útočiště hned pěti institucím - Obecnímu úřadu Rapotín, Svazku obcí údolí Desné, Kulturnímu centru, informačnímu centru a knihovně.

Poloha stavby

Adresa

Šumperská 775, Rapotín