Stavba se načítá

Rehabilitace centrálního lázeňského parku v Poděbradech

Rekonstrukce

Datum zahájení: 2002

Datum dokončení: 2010

Cena stavby: 180 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Veřejné prostranství, Rekonstrukce památky, Architektura, Rekonstrukce, Urbanistický celek

Přihlašovatel

New Visit s.r.o.

Autor

New Visit s.r.o. (Ing. et Ing. Tomáš Jiránek, Ing. Arch. Marek Lehmann)

Projektant

New Visit s.r.o.

Dodavatel

JHP spol s r.o. (betonové konstrukce, vodní prvky, generální koordinace etapy A,B) a Limistav s.r.o.

Investor

Město Poděbrady

Uživatel

Město Poděbrady

Popis stavby

Jedná se o parkové náměstí, lemované uličním parterem s bytovými i léčebnými domy, službami občanské vybavenosti a podobně. Součástí projektu je rehabilitace hlavní lázeňské promenády. Park je možné vnímat jako jeden prostor parkové zeleně v jádru města. Je pobytovým, ale i společenským prostorem. Potkávají se zde všechny generace – od dětí až po seniory, využívají ho lázeňští hosté.
Projekt vznikl v r. 2002. Postup realizace probíhal v letech 2003 až 2010 po dílčích, prostorově definovatelných celcích. Úkolem bylo ctít dobu svého vzniku, hlavně třicátá léta 20. století, zároveň park zasadit do počátku 21. století.

Příběh stavby

Město Poděbrady si ve svém vlastním přesvědčení o síle vztahu mezi kvalitou veřejného prostředí, tradici parkového umění a lázeňské léčebné a rehabilitační kultury uvědomovalo nutnost rehabilitovat chátrající lázeňský park do evropského standardu. To se ukázalo jako správná a moudrá vize. Realizace rozsáhlého projektu včetně modernizace hlavní lázeňské promenády skutečně iniciovala prudký rozvoj lázeňského zázemí a rozvoj místních privátních služeb a podnikatelských aktivit. S investicí do kvality veřejného městského prostředí se rodí chuť lidí ve městě žít a podnikat. Kavárny, restaurace, lázeňské domy, to vše navazuje na tento projekt.

Poloha stavby

Adresa

nám. T.G.Masaryka, Poděbrady