Stavba se načítá

Univerzitní centrum ve Zlíně

Novostavba

Datum zahájení: 1.8.2006

Datum dokončení: 29.1.2008

Cena stavby: 379 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Administrativní budova, Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum

Přihlašovatel

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Autor

Ing. arch. Eva Jiřičná, AI-DESIGN, s.r.o.

Projektant

KB HEXAPLAN, projekční a inženýrské sdružení

Dodavatel

Sdružení MW, Metrostav a.s., VW WACHAL a.s.

Investor

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Uživatel

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Popis stavby

Základní funkcí je sídlo rektorátu Univerzity Tomáše Bati a Univerzitní knihovny. Budova sestává ze dvou samostatných částí, spojených zastřešeným atriem. V jedné z částí je umístěna multifunkční Univerzitní knihovna, která poskytuje služby na bázi nejnovějších informačních a komunikačních technologií, přístupná odborné i laické veřejnosti. Ve druhé části objektu se nachází kanceláře a pracovny rektorátu univerzity. Tyto základní funkce jsou doplněny přednáškovým sálem, seminárními učebnami, studovnami a restaurací. Ve dvoupodlažním suterénu je umístěno parkoviště osobních vozů a technické zázemí budovy.
Objekt má oválný tvar nad půdorysem cca 70 x 35 m, dvě podzemní a pět nadzemních podlaží. Základní orientace budovy vychází z původní polohy dnes již neexistujících staveb Masarykových škol s respektováním a zachováním pomníku T. G. Masaryka. Nosný systém železobetonový monolitický skelet, zastřešení ocelová konstrukce nesoucí prosklený střešní plášť, vnější plášť budovy je v kombinaci strukturálního zasklení a zavěšený, odvětrávaný fasádní plášť s použitím cihelných obkladových prvků.

Příběh stavby

Prosklené věže obou schodišť s vykonzolovanými podestami, fasáda v kombinaci skla a keramického obkladu, subtilní ocelová konstrukce zastřešení atria umožňující co největší prosvětlení vnitřních prostorů, prosklené slunolamy na jižní fasádě, čisté linie všech dělících prosklených příček, bezrámové skleněné zábradlí, štěrbinové průzory po celé výšce výtahových šachet promítnuté do průzorů kabin výtahů i dominantní sklobetonová stěna celé jižní strany atria, to vše spolu s čistým návrhem použitých materiálů a detailů, tvoří nevšední a moderní stavbu. V kombinaci s Kongresovým centrem, které bylo dostavěno o 2 roky později, a které s Univerzitním centrem tvoří architektonicky jeden komplex, získalo město Zlín unikátní stavbu, která svými organickými tvary obohala původní funkcionalistickou architekturu města Zlína, aniž by však narušovala její jedinečnost.

Poloha stavby

Adresa

nám. T. G. Masaryka 5555