Stavba se načítá

Vzdělávací komplex Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Novostavba

Datum zahájení: 11/2015

Datum dokončení: 11/2017

Cena stavby: 428 000 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Administrativní budova, Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum

Přihlašovatel

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Autor

prof. ing. arch. Eva Jiricná, AI - DESIGN, s.r.o.

Projektant

AED project, a.s.

Dodavatel

Zlínstav a.s.

Investor

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Uživatel

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Popis stavby

Komplex se skládá ze dvou identických budov (křídel) o šesti nadzemních podlažích, vzájemně propojených přízemním vstupním objektem. Svou orientací a architektonickým řešením objekt respektuje urbanistický systém v dané lokalitě a plynule navazuje na stávající zástavbu s respektováním základního hmotového a výškového řešení. V přízemí se nachází foyer s recepcí, velká posluchárna pro 240 osob a tři menší posluchárny pro 98, 70 a 72 osob. Zbývající plocha prvního nadzemního podlaží obsahuje učebny, kabinety, výstavní galerii, komunikační a technické místnosti. V dalších nadzemních podlažích jsou umísteny učebny, pracovny pedagogů, kanceláře a zasedací místnosti. Soubor dvou dominantních budov je provázán dvěma podzemními podlažími, v nichž se nacházejí garáže a provozně technické zázemí komplexu. OP = 5924 m3, PU = 13088 m2.

Příběh stavby

Zajímavostí je zastřešení velké posluchárny, jež tvoří prostorová konstrukce železobetonové skořepiny, na kterou je přikotven rošt s vloženou tepelnou izolací, který je zaklopen bondovým opláštěním trojúhelníkového formátu, kopírujícím profil kupole.
a tvoří podklad pro nástřikovou PUR hydroizolační membránu

Poloha stavby

Adresa

Štefánikova 5670, 760 01 Zlín