Stavba se načítá

Rozhledna Bukovka, Rapotín

Novostavba

Datum zahájení: 1.10.2015

Datum dokončení: 11.11.2016

Kategorie: Veřejné prostranství, Stavba pro kulturu a osvětu, Dřevostavba

Přihlašovatel

Obec Rapotín

Autor

Duplex s.r.o., Architektonický ateliér

Projektant

Duplex s.r.o., Architektonický ateliér

Dodavatel

Manax s.r.o.

Investor

Obec Rapotín

Uživatel

Obec Rapotín

Popis stavby

Ve vstupní části vyhlídkové věže je umístěn otevřený prostor odpočívárny, odpočívárna je provedena z gabionových košů vyplněných lomovým kamenem. Rozměry odpočívárny 5 000 x 4600mm.
Barevné a materiálové řešení vychází z kombinace dřevěné konstrukce, šedého kamene a doplňkové stříbrné barvy ocelových konstrukcí. Krytina střechy je tmavě šedá, klempířské výrobky jsou s pozinkovaného plechu.

Nosnou konstrukci nadzemní části konstrukce tvoří dřevěný skelet z hraněného modřínového
řeziva rozměrů 200 x 200 mm. Částečné opláštění je navrženo z desek. Schodiště jednotného sklonu (32°) v celé trase výstupu je navrženo z ocelových schodnic. Schodiště i podesty jsou opatřeny dřevěným zábradlím. Střecha nad vyhlídkou je navržena z dřevěné konstrukce s krytinou z falcovaného plechu tmavě šedé barvy ve tvaru čtyřbokého jehlanu.

Nosnou konstrukci lze rozdělit na dvě základní dílčí vzájemně spolupůsobící části z hlediska materiálu – a) nosná dřevěná konstrukce (sloupová konstrukce vyztužená ocelovými kříži – tvoří příhradovou konstrukci) a b) nosná konstrukce základu tvořená železobetonovou konstrukcí, do které jsou přeneseny svislé a vodorovné síly od dřevěné části konstrukce.
Rozměry vyhlídkové věže v základně : 8 400mm x 8 000mm.
Výška vyhlídkové věže: 21,50 m.

Příběh stavby

Plánovaným místem vyhlídkové věže byl hřeben probíhající kolmo na údolí řeky Desné v místě, kde je ukončen výrazným skalním ostrohem označovaným v turistických mapách Přední Bukový (624 m n.m.). Samotné místo se nachází nad výrazným údolím v němž se stékají toky horských bystřin Losinky a Merty s řekou Desnou.
Vybraná lokalita je z daleka viditelným snadno identifikovatelným a po léta turisty vyhledávaným místem dalekého rozhledu s výhledy na hlavní hřeben Hrubého Jeseníku (Skřítek - Červenohorské sedlo - Červená Hora - Vozka), Nízký Jeseník, Rychlebské hory a za příznivých povětrnostních podmínek i masivu Králického Sněžníku daleko do údolí Hornomoravského úvalu, včetně Drahanské vrchoviny. Vyhlídková věž se nachází na výrazném vrcholu mezi Rapotínem a Velkými Losinami. Rozhledna Bukovka je přístupná po žluté TZ z Rapotína, po modré TZ z Velkých Losin a Rejchartic. Případně od rekreačního areálu Losinka po zeleném místním značení.

Poloha stavby

Adresa

Rapotín