Stavba se načítá

Mausoleum rodiny Kleinů, Sobotín

Datum zahájení: 2018

Datum dokončení: 2025 (dle financí)

Kategorie: Rekonstrukce památky, Sakrální stavba, Rekonstrukce

Přihlašovatel

Obec Sobotín

Popis stavby

Stavba byla postavena 1881-1885. Hrobka se skládá ze dvou objektů. Méně viditelná je čtvercová krypta, z větší části zapuštěná do země. Kryptu kryje terasa ohraničená balustrádou. V ose terasy pak stojí centrální kaple menšího půdorysu. Stěny kaple jsou zdobeny prvky korintského řádu, zdi jsou ukončeny balustrádou. Patro tvoří tambur s kopulí a lucernou. Na rozích balustrády byli původně osazení 4 litinoví andělé od Hase Rathauského. Stavba je vyvedena v cihlovém skeletu obloženého pískovcovými deskami. Krypta byla přístupna po schodišti ze zadní strany mauzolea, uprostřed stála socha od francouzského sochaře Gustava Deloye. Uprostřed stropu byl kruhový otvor, který prostor osvětloval přes nad ním stojící kapli. Do kaple je vstup z čelní strany přes schodiště na terasu krypty. Centrální prostor kaple je kruhový s vybíhajícími nikami do tvaru kříže. V kapli je šnekové schodiště pro výstup na ochoz s balustrádou. Kaple byla zdobená výjevy z Umučení Páně od Franza Jobsta z Vídně.Okolí mauzolea bylo upraveno parkovou úpravou dle návrhu W. Baumheyera. Svah byl rozdělen na tři terasy, za vstupní bránou měl být kruhový bazén (nerealizován), druhá terasa tvořila dvouramennou okružní cestu s alejí, kterou se vystoupí k třetí terase s hrobkou.

Příběh stavby

Již roku 1890 bylo poprvé ohlášeno zatékání vody do krypty sobotínského mauzolea. Roku 1910 dostali Kleinové od státu ultimátum, že pokud chtějí hrobku dále užívat, musí si se situací poradit. Důraz byl kladen na odvětrávání. V letech 1927 a 1928 došlo k nákladné renovaci mauzolea. Další opravy proběhly v roce 1930. Po odchodu Kleinů v roce 1945 zažívalo mauzoleum těžké chvíle. Vandalové vnikali do krypty, otvírali a ničili rakve. V zahraničí bydlící Kleinové, stále majitelé svého mauzolea, nedokázali zakročit. Roku 1966 pak došlo k zápisu mauzolea do seznamu památek
Kleinové byli vlastníky sobotínských železáren, stavitelé více jak 3500 km železnic více jak 2000 mostů a viaduktů. Jejich jméno bylo známo i daleko za hranicemi republiky
Stavba se nyní po etapách opravuje, jelikož v minulosti prošla několika etapami návštěv vandalů, krádeže šperků zesnulých, drancování, za které padaly i tresty vězení.
Je na seznamu nejvíce ohrožených staveb, je ojedinělou stavbou nejen v našem regionu.

Poloha stavby

Adresa

Sobotín