Stavba se načítá

Environmentální návštěvnické, informační a vzdělávací centrum NATURA PARK, Pardubice

Novostavba

Datum zahájení: 11/2014

Datum dokončení: 6/2015

Cena stavby: 39 569 034 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro kulturu a osvětu

Přihlašovatel

S T A K O společnost s ručením omezeným

Autor

Ing. Arch. Tomáš Med Ph.D. - Med Pavlík architekti

Projektant

PK-projekt s.r.o. architektonická a projekční kancelář

Dodavatel

S T A K O společnost s ručením omezeným

Investor

Ekocentrum PALETA, z.s.

Uživatel

Ekocentrum PALETA, z.s.

Popis stavby

Stavba je koncipována jako objekt s nízkými provozními náklady. Je navržen s využitím prvků a konstrukcí vhodných pro pasivní domy. Při stavbě byl kladen důraz na využití materiálů a technologií s malou ekologickou stopou z přírodních obnovitelných zdrojů. Stavba je situována v městském obvodu I. města Pardubice, na břehu řeky Chrudimky v zóně IPRM na st.p. č. 11300, 11303, a 11307 k.ú. Pardubice. Objekt má 3 podlaží. Podzemní část tvoří monolitický beton, nadzemní části jsou ze stěnového celodřevěného masivního systému. Fasády jsou dvouplášťové s provětrávanou mezerou s masivní vrstvou tepelné izolace. Objekt je řešen jako bezbariérový. Zajímavostí stavby jsou střechy s extenzivní zelení, řízené větrání se zpětným získáváním tepla a možností nočního předchlazení, externí žaluzie, akustické podhledy s z recyklovaného skla. Stavba je ohleduplná k životnímu prostředí díky ekologicky šetrným materiálům, neprodukuje hluk - nejsou zde instalována žádná čerpadla na vodu či vzduch.

Příběh stavby

Projekt zapadá do širšího urbanistického projektu Odboru hlavního architekta s názvem Náhrdelník Chrudimky, který si klade za cíl oživit nábřeží řeky ve městě. Při návrhu byl kladen důraz na přirozené začlenění objektu do okolní zeleně bez kácení vzrostlých stromů. Objekt svým tvarem prolíná mezi korunami stromů jako "pavučina". Cílem návrhu bylo poskytnout návštěvníkům nejen zážitek z korun stromů, ale také nabídnout atraktivní prostorové souvislosti pro expozici a vzdělávací programy konané v objektu Natura parku. Výsledkem je nadstandartní využití místa a dokonalé hlukové a organizační oddělení paralerně probíhajících aktivit. Stavba je jedinečná v ČR vyžitím CLT panelů v takovém rozsahu a v daném typologickém druhu.

Poloha stavby

Adresa

Pardubice, Štolbova 2874, 530 02