Stavba se načítá

ČOV, Třeboň

Novostavba

Datum zahájení: 15. 1. 2010

Datum dokončení: 31. 10. 2011

Kategorie: Stavba technické infrastruktury

Přihlašovatel

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant

EKOEKO s.r.o.

Dodavatel

Sdružení SWIETELSKY – HOCHTIEF – ČOV Třeboň

Investor

Město Třeboň

Popis stavby

Čistička s kapacitou až 16 tisíc ekvivalentních obyvatel byla v omezeném prostoru původního areálu navržena jako kompaktní, částečné výškově nasedlaný železobetonový monoblok. Její součástí je kalové hospodářství, mechanické předčištění, provozní budovy, dmychárny, rozvodny a haly odvodnění kalu. Denně jí proteče 3 606 m3 odpadních vod. Vybavena je technologií příští generace, která garantuje vysokou úroveň čištění při udržitelných provozních nákladech. Rozdělení biologické části na dvě nezávislé linky umožňuje nepřerušené čištění třeba při opravách či rekonstrukcích.

Příběh stavby

Čistírna odpadních vod slouží k čištění splaškových a dešťových vod z Třeboně a Břilic. Nahradila morálně i technicky zastaralé zařízení z roku 1973 a vyřešila rozvoj lázeňského města na dalších zhruba 30 let. Pozitivně ovlivnila i život v rybníku Rožmberk, a tím i řece Lužnici, do něhož vyčištěná odpadní voda odtéká. Zbavena už je organických nečistot, dusíku a fosforu. Šlo o nejvýznamnější ekologickou stavbu v regionu za několik desetiletí. Stavba získala titul PRESTA jižní Čechy 2010/12 v kategorii Vodohospodářské a ekologické stavby.

Poloha stavby

Adresa

Město Třeboň