Stavba se načítá

Mateřská škola Ludgeřovice

Rekonstrukce, Dostavba

Datum zahájení: 13.9.2018

Datum dokončení: 20.8.2019

Cena stavby: 15 540 857 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum, Rekonstrukce

Přihlašovatel

Obec Ludgeřovice

Autor

Ing. arch. Dušan Rozsypal, Ing. arch. Tomáš Lehnert

Projektant

DUPLEX, s.r.o.

Dodavatel

MV Stavby Vjačka, s.r.o.

Investor

Obec Ludgeřovice

Uživatel

ZŠ a MŠ Ludgeřovice

Popis stavby

Původní objekt MŠ se stal nevyhovujícím po kapacitní i stavební stránce. K rozšíření kapacity byla navržena přístavba pavilonu s novou plnohodnotnou třídou včetně zázemí a dále byly rozšířeny stávající třídy v původním objektu, u kterého byl kompletně rekonstruován vnější obvodový plášť i interiér. Při návrhu přístavby bylo záměrem opticky nepotlačit stávající objekt školky. Přístavba stávající vilu doplňuje soudobou formou. Exteriér a interiér je provedený v jednoduchých formách a neutrálních odstínech, akcent je tvořen žlutými odstíny.

Příběh stavby

Špatný stav dřevěných sloupků krovu vily MŠ, který byl zjištěn v rámci stavby, byl impulsem k návrhu a realizaci speciální ocelové konstrukce, která nově vynáší ponechaný krov bez použití nosných sloupků. Takovéto řešení přispělo k otevření dispozice podkroví a vytvoření plnohodnotné třídy. Rovněž došlo k realizaci betonového schodiště, nahrazujícího původní dřevěné. Nové třídy ve staré části nově propojuje jídelní výtah. Zásadní zásahy do konstrukcí objektu umožnily vytvořit soudobé interiéry ve stávajícím objektu tak, aby byly v souladu s řešením nové přístavby.

Poloha stavby

Adresa

Hlučínská 496/62, 74714 Ludgeřovice