Stavba se načítá

Budova Obecního úřadu Ludgeřovice

Rekonstrukce

Datum zahájení: 12.10.2009

Datum dokončení: 30.09.2010

Cena stavby: 6 302 054 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Administrativní budova, Rekonstrukce

Přihlašovatel

Obec Ludgeřovice

Autor

Ing. arch. Marcel Kolarz

Projektant

KANIA Projektová a inženýrská společnost

Dodavatel

Eiffage Construction Česká republika, s.r.o. (firma již zanikla)

Investor

Obec Ludgeřovice

Uživatel

Obec Ludgeřovice

Popis stavby

Cílem investora zde bylo provedení celkových stavebních úprav stávajícího objektu obecního úřadu Ludgeřovice. Stavební úpravy vnitřních prostor objektu se týkali kanceláří obecního úřadu, knihovny, zasedací síně a obřadní místnosti. Došlo zde k instalaci klimatizačních jednotek, bylo provedeno zateplení podkroví. Jedním z hlavních cílů projektanta a investora bylo maximální přiblížení původnímu vzhledu budovy, jak byla v r. 1903 postavena, zejména její fasády z režného zdiva, nově konzervovanou proti atmosférickým vlivům. Došlo k výměně veškerých oken, obnově okenních šambrán, výměně střešní krytiny, postavení nového štítu a osazení hodin. Nové provedení vstupu do budovy je již bezbariérové, schodiště vstupu je ze slezské žuly, vstup je rovněž vydlážděn žulovou dlažbou. Součástí stavebních úprav byla stavba nového oplocení a vydláždění nádvoří.

Příběh stavby

Budova původně sloužila jako základní škola. Po přestěhování učeben do nedaleko postavené nové základní školy se tento objekt stal budovou místního národního výboru, po roce 1990 Obecním úřadem Ludgeřovice. Díky zdařilým stavebním úpravám získala tato stavba hlavní cenu v soutěži Fasáda Moravskoslezského kraje 2010 v kategorii "D" správní a průmyslový objekt.

Poloha stavby

Adresa

Markvartovická 52/48, 747 14 Ludgeřovice