Stavba se načítá

Jurkovičova rozhledna v Rožnově pod Radhoštěm

Novostavba

Datum zahájení: říjen 2010

Datum dokončení: prosinec 2011

Cena stavby: 12 200 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný, Soukromý

Kategorie: Veřejné prostranství, Architektura, Dřevostavba

Přihlašovatel

Město Rožnov pod Radhoštěm

Autor

Antonín Závada

Projektant

Antonín Závada, Arstav, s.r.o.

Dodavatel

Commodum, společnost s.r.o.

Investor

Město Rožnov pod Radhoštěm

Uživatel

Město Rožnov pod Radhoštěm

Popis stavby

Stručný popis rozhledny říká, že se zde kombinují dva základní materiály – kámen tvořící fundament stavby a dřevo zpracované tradičními tesařskými technologiemi. Základnu stavby tak tvoří vysoká kamenná podezdívka skládaná z opracovaného kamene rozličné velikosti.
Dřevěná konstrukce je tvořena dvěma segmenty – roubením „chaloupky“ a z ní vycházející věžovité osmistěnné nástavby.
Dominujícím prvkem středové části „chaloupky“ je čtveřice štítů zakončených kabřincem a dřevěnou makovicí.
Věžovitá část rozhledny s vyhlídkovou plošinou ve výšce 18,8 m je zakončena jehlancovitou střechou s čtveřicí drobných vikýřků a makovicí u vrcholu. K rozhledně na Karlově konci míří denně návštěvníci, aby obdivovali architekturu D.S. Jurkoviče. Ten se podle vlastních slov snažil „...o praktické využití lidových motivů při stavbě uměle konstruované...“.

Příběh stavby

V 60. letech 20. století přišel s myšlenkou vybudování Jurkovičovy rozhledny tehdejší ředitel Valašského muzea v přírodě Ing. Jan R. Bečák. Jeho záměr bohužel nebyl naplněn a upadl v zapomnění. Teprve po 112 letech od vzniku náčrtů připomenul tuto vizi rožnovský etnograf Daniel Drápala, který oslovil vedení rožnovské radnice s možností realizace její výstavby. Město Rožnov se po delší diskusi rozhodlo přivést Jurkovičovy plány k životu a tak v letech 2010 a 2011 vyrostla nad Rožnovem nová dominanta.
Bylo vytipováno několik lokalit. Zpočátku se jako nejvhodnější jevil kopec Hradisko, na kterém v minulosti stával strážní hrad. Z této možnosti ale nakonec sešlo. Jako náhradní vhodnou lokalitu vybrali rožnovští radní Karlův kopec. Stavba započala v říjnu 2010, dokončena byla v prosinci 2011, slavnostně otevřena 28. dubna 2012.

Poloha stavby

Adresa

Karlův kopec, 480 m.n.m., Rožnov pod Radhoštěm,