Stavba se načítá

Rekonstrukce Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy, Teplice

Rekonstrukce

Datum zahájení: 1.6. 2017

Datum dokončení: 28.2. 2018

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum, Rekonstrukce

Přihlašovatel

Ústecký kraj

Projektant

IDP spol s r.o.

Dodavatel

Mature Teplice, s.r.o.

Investor

Ústecký kraj

Uživatel

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice

Popis stavby

Celková oprava vnějšího pláště budovy školy, a to střecha, fasáda, okna a dále vyřešení odvodu dešťových vod od základových konstrukcí budovy. Školní budova se nachází v památkové zóně v centru Teplic.
Střecha prošla kompletní výměnou střešní krytiny včetně veškerých klempířských prvků, oprava konstrukce krovu v nutném rozsahu a zateplení půdy.
U fasády byla provedena oprava vnějších povrchů po celém obvodu budovy, tj, omítek vč. ozdobných architektonických prvků, keramických obkladů, říms a profilů, sanace statických poruch.
Byla realizována kompletní výměna technicky dožitých oken, netěsnících a místy ztrouchnivělých špaletových oken za nová dřevěná.

Poloha stavby

Adresa

Poštovní 464/3, Teplice