Stavba se načítá

Lávka pro pěší a cyklisty, Písek

Novostavba

Datum zahájení: 01.02.2018

Datum dokončení: 30.9.2018

Kategorie: Dopravní stavba, Veřejné prostranství, Architektura

Přihlašovatel

Město Písek

Autor

AP ATELIER, Ing. arch. Josef Pleskot

Projektant

AP ATELIER, Ing. arch. Josef Pleskot

Dodavatel

Metrostav a.s.

Investor

Město Písek

Uživatel

Město Písek

Popis stavby

Lávka s ocelovou konstrukcí o dvou ramenech s mezipodestou. Dlouhé rameno tvoří visutá konstrukce o rozpětí cca 82 m a kratší rameno tvoří zavěšená konstrukce o rozpětí cca 46 m. Veškeré základové a břehové konstrukce jsou ze železobetonu. Zalomená trasa lávky využívá výhledů jak směrem ke kostelu sv. Václava, tak naplno výhledů ke kultovnímu vrchu Hradiště. V průniku obou os vzniká mostní podpora, která má tvar jakéhosi ostrůvku – vyhlídkového balkonu nad řekou, kde je možné se zastavit, rozhlédnout se a poklábosit. Tím je akcentována společenská a zážitková funkce pěší lávky.

Příběh stavby

Město Písek přihlašuje tuto stavbu především z důvodu jedinečnosti jejího urbánního založení v lokalitě městské části Svatý Václav (Václavské předměstí), které umožňuje komunikačně propojit písecké městské lokality a zároveň využít propojení (nejen) „říčních“ turistických tras. Okolí stavby zároveň vytváří kulturní prostředí – parter pro sezónní využívání sousedního jezu a říčního toku veřejností. Z hlediska technického se jedná o soustavu dvou různých konstrukcí - visuté a zavěšené, které svým propojením vytváří technickou, architektonicky ojedinělou stavbu.

Poloha stavby

Adresa

Písek, Václavské předměstí