Stavba se načítá

Intenzifikace ČOV, Velké Bílovice

Novostavba

Datum zahájení: 01. 08. 2017

Datum dokončení: 04.10.2018

Kategorie: Stavba technické infrastruktury

Přihlašovatel

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Dodavatel

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Investor

Město Velké Bílovice

Uživatel

Město Velké Bílovice

Popis stavby

Intenzifikace zvýšila kapacitu čističky odpadních vod, postavené v 80. letech 30. století z 8 tisíc na 20 tisíc ekvivalentních obyvatel. Projekt zahrnoval výstavbu provozní budovy membránové separace, dmýchárny, kalojemu a čerpací stanice dešťových vod, sanaci části původních aktivačních nádrží a instalaci unikátní technologie membránových bioreaktorů, zaručující vynikající kvalitu odtoku. Řešení kombinuje biologické čištění s membránovou technologií. Separace aktivovaného kalu a vyčištění odpadní vody probíhá pomocí ponořených membránových modulů - bioreaktorů, které zachytí téměř všechny nerozpuštěné látky, mikroorganismy a viry.

Příběh stavby

Velké Bílovice, největší vinařská obec v Česku, díky investici mohou dlouhodobě plánovat další rozvoj. A to nejen bytové výstavby, ale i dynamicky se rozvíjející letní turistiky nebo vinařství. To zejména v čase sklizně a zpracování produktů naráželo na omezené kapacity čističky, která nyní sezónní zvýšení odpadních vod bez problémů zvládá. Systém umožňuje maximální optimalizaci technologických parametrů, je provozně energeticky úspornější a nevyžadoval rozšířit plochy původního areálu.

Poloha stavby

Adresa

Velké Bílovice