Stavba se načítá

Améba, Brno

Novostavba

Datum zahájení: 2/2014

Datum dokončení: 10/2014

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum, Architektura

Přihlašovatel

TAROS NOVA s.r.o.

Autor

K4, a. s.

Projektant

K4 a.s.

Dodavatel

TAROS NOVA s.r.o.

Investor

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Uživatel

Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace

Popis stavby

Stavba slouží jako vstupní objekt do pavilonu Moravian Science Centre Brno - vstupní přístřešek - o rozměrech cca 63,7 m x 10 m. Stavba je dělena na spodní část, která je tvořena válcovanými profily HEA a IPE z Ocely S235 a S355 a horní část (střecha), která je tvořena svařovanými I-profily z oceli S355. Nosná ocelová konstrukce střešního pláště je tvořena zakřivenými příčnými žebry ve čtrnácti hlavních modulech, které spolu s diagonálami a paždíky tvoří příhradovou skořepinu. Tuhost spodní části konstrukce je zajištěna diagonálními ztužidly a železobetonovou deskou spřaženou s průvlaky a stropnicemi. Tuhost horní části je zajištěna spolupůsobením příčných zakřivených rámů a diagonál na paždíky. Hlavní přípoje spodní stavby, které tvoří spolu se zakřivenými rámy příčné vazby stavby, jsou řešeny jako momentové šroubované spoje z třídy 10.9. Přípoje diagonál a paždíků jsou řešeny jako šroubované - kloubové. Montážní spoje příčných zakřivených rámů jsou řešeny jako svařované.
Vnější plášť je tvořen hliníkovým falcovaným plechem se stojatou drážkou tloušťky 0,7 mm. Vnitřní opláštění vstupního přístřešku v 1NP je provedeno ze skládaných nýtovaných šablon.
Materiály: hliník tl. 0,7 mm/Ocel S235, S355

Příběh stavby

Améba, nový vstupní objekt rekonstruovaného pavilonu D na brněnském výstavišti, byl zároveň novým vstupem Tarosu do světa ocelových konstrukcí. Tato nezvyklá stavba amorfního tvaru navržená z oceli byla pro nás dřevaře zatěžkávací zkouškou, ale zažili jsme při ní i úsměvné chvíle, kdy my, dřevaři jsme museli přesvědčovat kované oceláře, že tuto stavbu lze konstrukčně zvládnout a postavit. Dílo se nakonec podařilo a my z něj máme stále radost.

Poloha stavby

Adresa

Křížkovského 554/12, 603 00 Brno-střed