Stavba se načítá

Městská smuteční síň v Dobrušce

Novostavba

Datum zahájení: 07.11.2015

Datum dokončení: 14.09.2017

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba technické infrastruktury, Stavba pro obchod a služby

Přihlašovatel

Město Dobruška

Autor

Ing. arch. Miroslav Horský, Jan Hamet

Projektant

ATELIER ARCHITEKTURY, Šuda - Horský, a.s.

Dodavatel

TREPART s.r.o.

Investor

Město Dobruška

Uživatel

Město Dobruška

Popis stavby

Výstavba smuteční síně byla realizována na místě zbořeného objektu v sousedství městského hřbitova. Byla umístěna citlivě do prostoru u městského hřbitova s cílem, aby nenarušila okolní panorama s kostelem Sv. Ducha, který je kulturní památkou. Neoslabila ani neporušila jeho dominantní pozici. Obložení obvodového pláště budovy dřevěným šindelem navazuje na místní stavební tradici lidové architektury. Smuteční síň přímo navazuje na linii opukových zdí hřbitova s kaplí sv. Ducha na návrší v okrajové části Dobrušky. Ke hřbitovu vede stará lipová alej, která prochází mezi plochou smuteční síně a plochou k parkování. Objem síně je vystavěn postupným horizontálním vrstvením. Na pískovcové zdivo výšky okolních zdí hřbitova nasedá prosklený pás ukončený římsou s dřevěným obložením lemování ploché střechy. S půdorysným ustoupením se zvedá nad touto úrovní objekt vlastního sálu obložený modřínovým šindelem. Na východní straně je prolomený svislým proskleným pásem zařezávajícím se i do části půdorysu ploché střechy a kopírující tak katafalk. Tato prosklená plocha síně vytváří nad katafalkem jediný kužel světla.

Příběh stavby

V Dobrušce rozlučková síň dlouhodobě chyběla. Místní jezdili na smuteční obřady do jiných obcí v regionu - Nového Města nad Metují, Bačetína nebo až do Týniště. Přesto její stavba vzbudila i negativní emoce. V zastupitelstvu města prošla o jediný hlas. Stavbu dodavatelská firma dokončila o rok později, než bylo plánováno. Zpoždění zavinila stavební firma, která nesehnala dost pracovníků a objekt za 15 milionů korun rostl velmi pomalu. Město dokonce zvažovalo, že firmě vypoví smlouvu a stavbu dokončí s novým dodavatelem. Dokončenou stavbu veřejnost nakonec přijala velmi pozitivně a stala se pevnou a důležitou součástí společenského života v sedmitisícovém městě.

Poloha stavby

Adresa

Dobruška čp. 1049