Stavba se načítá

Společenské centrum - Kino 70, Dobruška

Rekonstrukce, Dostavba

Datum zahájení: 01.01.2010

Datum dokončení: 31.12.2011

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Veřejné prostranství, Stavba pro kulturu a osvětu

Přihlašovatel

Město Dobruška

Autor

Ing. Tomáš Nentvich

Projektant

Ing. Tomáš Nentvich, BITTNER architects s.r.o.

Dodavatel

Kerson spol. s r. o.

Investor

Město Dobruška

Uživatel

Město Dobruška

Popis stavby

Rozsáhlá rekonstrukce dobrušského Kina 70 z roku 2010 podstatně změnila jeho tvář i obsah kulturních pořadů, které je zde možné uvádět. Vedle vlastního promítání, které nabízí i filmy ve 3D formátu, se zde pořádají koncerty, divadelní představení a celá řada dalších akcí.
K původní budově byl přistavěn malý sál, který slouží přednáškám, výstavám nebo schůzím. Vzniklo zázemí pro vystupující umělce (tři šatny) a zvětšilo se pódium.
Stavební změny se promítly do názvu kulturního zařízení, který byl změněn na Společenské centrum – kino 70.

Příběh stavby

Dobrušské kino letos oslavilo padesát let své existence. Na projektu se podílelo studio Karla Hubáčka, jednoho z nejuznávanějších českých architektů. Na slavnostní otevření 6. března 1969 přijel tehdejší ministr kultury Miroslav Galuška. Promítal se tehdy v celostátní premiéře film Pražské noci. V moderním kině se promítaly všechny filmové formáty, včetně tehdy atraktivního sedmdesátimilimetrového s velkoplošnou projekcí. Uskutečnila se zde celá řada celostátních premiér a předpremiér českých filmů. Zvláštností je, že v dobrušském kině se jako v jediném v republice promítal televizní seriál F. L. Věk. Sál kina sloužil i koncertům vážné hudby a různým společenským akcím. V devadesátých letech bylo zavedeno nové ozvučení systémem Dolby stereo, které podstatně zvýšilo kvalitu filmového zážitku. Rekonstrukce z let 2010 - 2011 proměnila kino v multifunkční společenské centrum.

Poloha stavby

Adresa

Komenského 70, Dobruška