Stavba se načítá

Rýdlova vila, Dobruška

Rekonstrukce

Datum zahájení: 01.01.2010

Datum dokončení: 01.01.2017

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro kulturu a osvětu, Rekonstrukce památky, Rekonstrukce

Přihlašovatel

Město Dobruška

Autor

prof. Jan Kotěra (přestavba chalupy v r. 1919)

Projektant

kolektiv projektantů: Ing. Ludmila Fléglová, Petr Dušek, Ladislav Čepelka, Ing. Irena Chmelařová, Li

Dodavatel

ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o., RNDr. Milena Nečásková ak.mal., Milan Pilc, ASINTA, spol. s r.o., ADÁMEK Jar

Investor

Město Dobruška

Uživatel

Město Dobruška

Popis stavby

Rekonstrukce zahrnovala zhotovení kompletní nové fasády a výměnu střechy. Celý objekt je památkově chráněný. Drobné detaily, jako třeba kličky oken nebo dveřní kliky, zůstaly původní. Následovala revitalizace přilehlé zahrady, která je součástí architektonického komplexu.

Příběh stavby

Rýdlova vila v Novoměstské ulici v Dobrušce byla v roce 1919 přestavěná z původní dřevěné chalupy. Projekt přestavby pro hoteliéra Václava Rýdla zpracoval Jan Kotěra, přední český architekt první poloviny 20. století.
Kotěra po vzoru Dušana Jurkoviče čerpal z lidového stavitelství (ozdobený portál, záklopová prkna s nápisy atd.). Vilu po II. světové válce získalo do majetku město Dobruška. V 80. letech se do ní přestěhoval Klub důchodců.
V současné době památku spravuje místní vlastivědné muzeum jako součást kulturních zařízení města Dobrušky s tím, že její využívání je nabízeno dobrušským spolkům pro jejich činnost (schůze, přednášky, výstavy apod.). K dispozici jsou velká a malá klubovna, herna, kuchyň a toalety. Konají se zde schůze některých politických stran a zájmových spolků různého zaměření, prostory využívá Klub turistů, spolek zahrádkářů i včelařů, pronajímají si je i nekatolické církve, které nemají ve městě vlastní zázemí. O víkendu vilu využívá církev adventistů sedmého dne, a konají se zde bohoslužby českobratrské církve evangelické. Zároveň se do objektu přesunula aktivita Klubu seniorů.
V loňském roce byla v 1. patře budovy otevřena pro veřejnost stálá expozice vlastivědného muzea v Dobrušce věnovaná vojenské geografii. Slavnostní zahájení provozu se uskutečnilo u příležitosti 100. výročí jejího založení.
Momentálně je Rýdlova vila využita šest dní v týdnu. Vybírá se symbolický nájem, od něhož jsou osvobozeni zdravotně postižení, svaz nevidomých a slabozrakých.

Poloha stavby

Adresa

Novoměstská 187, Dobruška