Stavba se načítá

TUL - Výzkumný, vývojový a výukový komplex pro pokročilé technologie - budova G, Liberec

Novostavba

Datum zahájení: 1. 9. 2012

Datum dokončení: 14. 7. 2014

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Administrativní budova, Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum, Urbanistický celek

Přihlašovatel

Technická univerzita v Liberci

Autor

prof. Ing. arch. Jiří Suchomel, Architektonická kancelář TUL

Projektant

ATELIER 4, s.r.o.

Dodavatel

GEMO a.s.

Investor

Technická univerzita v Liberci

Uživatel

Technická univerzita v Liberci

Popis stavby

Výukový objekt s doplňkovými funkcemi s celkovou kapacitou cca 2000 osob. Jsou zde výukové, laboratorní a kancelářské prostory s celkovou užitnou plochu 9.447 m2.
Budova uzavírá prostor Studentského náměstí a hlavního kampusu univerzity východním směrem. Skrze budovu prochází široké schodiště, spojující úroveň náměstí s Boční ulicí a otevírající pěší trasu vedoucí dále k harcovským kolejím. Základní rozvržení budovy navazuje na osnovu univerzitního kampusu z 50. let 20. století, určenou zejména budovami E a F. Svou dominantní polohou a rozměry se řadí k významným budovám v okolí a ve městě.

Příběh stavby

Budova G je druhou největší investicí v historii školy. Svým účelem a charakterem představuje hlavní výukový objekt univerzity, jehož spádovost se týká všech fakult univerzity.
Technická univerzita v Liberci disponovala pouze omezeným
počtem poslucháren nad 100 posluchačů a zároveň jí zcela chyběla aula, ve které by bylo možno nejen pořádat přednášky s
vyšší kapacitou posluchačů, ale i slavnostní imatrikulace, či promoce absolventů a jiné podobné akce. Výstavbou nové budovy přímo v kampusu univerzita tyto své potřeby uspokojila.

Poloha stavby

Adresa

Univerzitní náměstí 1410/1. Liberec l-Staré město