Stavba se načítá

TUL - Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace - budova L, Liberec

Novostavba

Datum zahájení: 17.8.2010

Datum dokončení: 27.6.2013

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Stavba pro vzdělání, vědu a výzkum, Urbanistický celek

Přihlašovatel

Technická univerzita v Liberci

Autor

Ing. arch. Martin Šaml, Architektonická kancelář TUL

Projektant

Valbek, spol. s r.o.

Dodavatel

Metrostav a.s.

Investor

Technická univerzita v Liberci

Uživatel

Technická univerzita v Liberci

Popis stavby

Stávající budova TUL v areálu Husova ulice v Liberci byla přestavěna na univerzitní výzkumný ústav zaměřený na výzkum a vývoj v oblasti materiálových věd a konkurenceschopného strojírenství. Budova L (CxI) je laboratorní budova s 5 nadzemními a 2 podzemními podlažími.
Koncept budovy je založen na kontrastu dvou tvarově a materiálově odlišených částí – na jednoduchém betonovém hranolu těžkých laboratoří a plechové nástavbě s podélnými křídly lehkých laboratoří a pracoven. Na obvodový plášť jsou použity materiály, které umějí stárnout, nepotřebují údržbu a dobře se zapojí do okolního přírodního prostředí (pohledový beton, patinovaná měď). Budova laboratoří využívá výškového rozdílu pozemku a je částečně zapuštěna do svahu.
Výstavba byla hrazena z OP PaVpI.

Příběh stavby

Nedílnou součástí projektu výstavby Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI) byla koncentrace stávajících přístrojů a zařízení pro dané obory výzkumu a vývoje do nově vybudovaných laboratoří a následné dovybavení laboratoří novými přístroji a výzkumnými zařízeními tak, aby Ústav splňoval současné náročné požadavky na špičkový výzkum v oblastech: a) Materiálového výzkumu se zaměřením na nanomateriály jejich aplikace a b) Konkurenceschopné strojírenství zejména pro oblast robotů s mechatronickými systémy, nových pohonných jednotek strojů a mobilních prostředků, progresivních technologií zpracování technických materiálů a další.

Poloha stavby

Adresa

Bendlova 1409/7, Liberec I-Staré město