Stavba se načítá

Rekonstrukce kostela Povýšení sv. Kříže, Jihalava

Rekonstrukce

Datum zahájení: 5. 1. 2009

Datum dokončení: 1. 9. 2011

Cena stavby: 32 420 000 Kč

Zdroj financování: Veřejný

Kategorie: Rekonstrukce památky, Sakrální stavba, Rekonstrukce

Přihlašovatel

Statutární město Jihlava

Autor

Ing. arch. Martin Laštovička - Atelier Na Stoupách, Jihlava

Projektant

Ing. arch. Martin Laštovička - Atelier Na Stoupách, Jihlava

Dodavatel

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o., Třebíč, CS Lyon Praha s.r.o.

Investor

Statutární město Jihlava

Uživatel

Církev československá husitská

Popis stavby

I. etapa rekonstrukce zahrnovala celkové odvlhčení objektu kostela, rekonstrukci krovů a střechy, obnovení vnějších omítek a úpravu jižních přístavků kostela. V interiéru byla odstraněna historicky nevhodná novodobá zeď oddělující presbytář a trojlodí kostela, byly rekonstruovány podlahy objektu, okna a dveře a současně byly provedeny nové instalace. Gotické šnekové schodiště bylo otevřeno a doplněno až na půdu kostela. II. etapa zahrnovala především obnovu původní klenby v presbytáři z pnuté fólie, vybudování oltáře, doplnění vybavení interiéru a úpravu vnitřních omítek a výmalbu stěn v trojlodí.

Příběh stavby

Během archeologického průzkumu byla při jižní zdi objektu kostela Povýšení sv. Kříže nalezena kostra starší ženy pocházející patrně z 15. století nebo pozdější doby. V rámci archeologického průzkumu interiéru kostela byly v zásypech nalezeny středověké mince, keramika a kamenné články po původních klenbách či patkách sloupů. Kromě toho byla při výzkumu objevena také řada zajímavých stavebně-historických prvků - například odhalené patky sloupů, výklenky, krypta v trojlodí, základy bočních oltářů nebo dosud neznámý zazděný vstup vedoucí do kostela z jihu. V severní zdi kostela byly odkryty pozůstatky zazděných gotických oken předběžně datovaných do 14. století.
Na konstrukci nových prvků architektury (klenby presbytáře a oltáře) byla použita unikátní nová materiálová technologie, která byla v souvislosti s gotickou architekturou použita poprvé ve střední Evropě.

Poloha stavby

Adresa

Křížová 4758/2a, Jihlava